De danske årsmøder i Sydslesvig afholdes i år fra 1. til 3. juni med deltagelse af en række danske og tyske ministre, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Billedet er fra årsmødet i 2017.

Foto: Lars Salomonsen.

Det danske mindretal er ikke blevet glemt af danskerne

Ny undersøgelse, hvor 3.656 danskere har deltaget, viser, at kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig er stort. Det er konsulentvirksomheden Moos-Bjerre, der har foretaget undersøgelsen for Grænseforeningen

De skal ikke blive glemt!”. Sådan lød det for næsten 100 år siden, da den danske statsminister Niels Neergaard (V) holdt tale på Dybbøl Banke den 11. juli 1920 efter Genforeningen. “De” var de danskere, der var endt syd for den nye dansk-tyske grænse, og som i dag omtales som det danske mindretal i Sydslesvig.

I dag næsten 100 år senere kan man konstatere, at danskerne ikke har glemt det danske mindretal i Sydslesvig: En ny undersøgelse, som analyse- og konsulentvirksomheden Moos-Bjerre har foretaget for Grænseforeningen, viser, at 90 procent af den danske befolkning har hørt om det danske mindretal, og at kendskabet er stort på tværs af alle aldersgrupper. Eksempelvis har tre ud af fire unge mellem 16 og 19 år hørt om det danske mindretal og angiver, at de primært har hørt om mindretallet i skolen.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt 3.656 danskere, stemmer overens med en lignende undersøgelse, der blev foretaget af Epinion i 2012. Her var det 89 procent af danskerne, der havde hørt om det danske mindretal. 

Jens Andresen, der er formand for Grænseforeningen, siger om undersøgelsen:

“Det er utrolig positivt, at så mange danskere har kendskab til det danske mindretal, og at kendskabet er stabilt over årene. Det viser, at det danske mindretal fortsat er en del af den danske fortælling. Når Dronningen nævner det danske mindretal i sin nytårstale er det udtryk for det samme. Især er jeg meget glad for, at så mange unge siger, at de har hørt om mindretallet i skolen. Det viser, at den uddannelsesmæssige indsats, der bliver gjort fra uddannelsesinstitutionernes side, men også fra eksempelvis Grænseforeningen, har båret frugt”, siger Jens Andresen.

Undersøgelsen viser også, at danskernes kendskab til det danske mindretal bygger på nogle antagelser. Eksempelvis viser undersøgelsen, at 77 procent af danskerne mener, at man fødes ind i det danske mindretal. Hertil siger Jens Andresen:

“Det danske mindretal står i dag i en situation, hvor medlemmerne tilvælger det danske. Tidligere fravalgte man det tyske. Sådan er det heldigvis ikke længere. I dag gifter danskere sig med tyskere, og forældre fra den tyske flertalsbefolkning sender deres børn i danske skoler, hvor de lærer nordisk sprog og kultur at kende. Det danske mindretal fungerer som kulturel brobygger mellem Danmark og Tyskland, og det er der grund til at glæde sig over”.

Læs hele rapporten ”Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet” her. Rapporten er udarbejdet blandt 3.656 danskere af konsulentvirksomheden Moos-Bjerre for Grænseforeningen.