"Lad os holde en genforeningsfest, som vi vil huske i årevis. En fest, som ingen virus kan ødelægge, men højst udskyde", skriver Jens Andresen, formand for Grænseforeningen, i sin leder.

Foto: Niels Åge Skovbo

En virus må ikke snyde os for genforeningsfesten

"Lad os holde en genforeningsfest, som vi vil huske i årevis. En fest, som ingen virus kan ødelægge, men højst udskyde", skriver Jens Andresen, formand for Grænseforeningen, i sin leder. 

Normalt skal man fejre jubilæumsfester på selve dagen. Ved at holde fast i dette princip opnår man den bedste jubilæumsstemning, og det gælder også genforeningsjubilæet. Derfor er det også meget ærgerligt og trist, at coronapandemien har betydet, at alle planlagte arrangementer, der skulle have fundet sted i anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark, er blevet aflyst efter den 6. marts. Det er trist, fordi der virkelig var lagt mange kræfter i tilrettelæggelsen af disse arrangementer, og der var investeret mange timers arbejde i at forberede programmet.

Glædeligt er det dog, at mange arrangører samtidig med aflysningen meddelte, at man agter at gennemføre arrangementerne enten til efteråret eller til næste år. Det gælder bl.a.  ‘Ung Genforening 2020’, som skulle have fundet sted i uge 20 med 5000 børn fra det danske mindretal i Sydslesvigs skoler på en uges ophold i Danmark, og nu ser ud til at blive til noget i 2021.

Andre har dog helt måttet aflyse, og det er meget beklageligt, mens andet stadig er uafklaret. Det gælder bl.a. Grænseforeningens projekt ‘Genforen dit fællesskab’ i samarbejde med Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening og Dansk Boldspil Union (DBU). Her var der planlagt en række arrangementer den 14. maj 2020 ved et stort antal genforeningssten rundt i alle landsdele, og de sydslesvigske skolebørn skulle have været med til at præge billedet. Det havde helt sikkert budt på oplevelser, der ville blive husket, ligesom det uden tvivl ville have resulteret i personlige forbindelser og venskaber. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om dette landsdækkende arrangement, som mange havde glædet sig til, bliver til noget.

Genforeningsjubilæet har givet grænselandet og Genforeningen al den omtale og opmærksomhed, som man kunne ønske sig.

Jens Andresen, formand for Grænseforeningen

Man må ellers sige, at genforeningsjubilæet har givet grænselandet og Genforeningen al den omtale og opmærksomhed, som man kunne ønske sig. Mange avisartikler, podcasts, radio- og tv-indslag er blevet sendt og flere er på vej. Mange bøger om Genforeningen er blevet udgivet, og en lang række foredrag er blevet holdt.

Mon ikke der med al den omtale er skabt en forventning, som der kan bygges videre på, når de mange arrangementer, der er blevet udskudt, skal afholdes til efteråret og foråret 2021? Her tænkes på de mange teaterforestillinger og koncerter, Folkefesten i Jelling, Folkemødet i Ribe, og den kongelige families rundrejse i kong Christian 10.’s fodspor i Sønderjylland kulminerende med festen på Dybbøl Banke til juni næste år. Lad os håbe, at disse arrangementer, når de bliver gennemført i 2021, får stor folkelig opbakning. Det fortjener de mange aktører, og det skylder vi os selv som danskere. Vi skal møde op og fejre Genforeningen, der kom til at styrke sammenholdet imellem os. Så derfor: Lad os holde en genforeningsfest, som vi vil huske i årevis. En fest, som ingen virus kan ødelægge, men højst udskyde.