Elevudveksling gennem projektet Feriebarn.dk er en oplagt mulighed for, at danske elever kan få afprøvet deres tyske, mener Carl Kinze, der er næstformand i Tysklærerforeningen for Grundskolen.

Foto: Feriebarn.dk

"Grænselandet er en usleben diamant for tyskundervisningen i grundskolen"

Når Tysklærerforeningen for Grundskolen holder Tysklærerdag 2018 i Flensborg til november er det med særligt fokus på de mange muligheder, grænselandet giver for både danske elever og lærere, når det gælder det tyske sprog. Det siger foreningens næstformand, Carl Kinze, der organiserer uddannelses- og netværksarrangementet i samarbejde med Grænseforeningen og undervisningsportalen Grenzgenial

Tysklærerdag 2018 er Tysklærerforeningen for Grundskolens årlige videreuddannelses- og netværksarrangement, der for første gang afholdes uden for Danmarks grænser, når 60-100 lærere den 23. og 24. november mødes i Flensborg. Og det giver god mening, at danske tysklærere mødes i Sydslesvig, siger foreningens næstformand, Carl Kinze.

“Den største udfordring for tyskfaget er, at det tyske sprog lige siden krigen i 1864 er blevet fremmedgjort i Danmark igennem generationer. Så vi skal som danskere genopdage tysk som vores nabosprog, og her spiller grænselandet en afgørende rolle. Med sin dansk-tyske historie, sin dansk-tyske hverdagskultur og sine mindretal er grænselandet på mange måder en usleben diamant for tyskundervisningen i grundskolen”, siger Carl Kinze.

Programmet for Tysklærerdag 2018, der er udarbejdet i samarbejde med Grænseforeningen og undervisningsportalen Grenzgenial, skal ifølge Carl Kinze give lærerne indblik i, hvordan de konkret kan inddrage grænselandet, dets historie og dets mindretal i deres undervisning. Og så sættes der særligt fokus på mødet med det danske mindretal i Sydslesvig, der kan åbne det tyske sprog for både de danske lærere og deres elever.  

 “I Sydslesvig kan vi som danskere få vores første autentiske møder med tysk sprog og kultur uden at komme alt for meget på udebane. Det gælder for de lærere, der deltager på Tysklærerdagen, og for elever, der i mødet med jævnaldrende sydslesvigere kan kaste sig ud i at tale tysk med forvisning om, at de kan få hjælp, hvis de lige står og mangler et ord. Mange vil derved kunne få fjernet deres angst for at tale tysk og i stedet finde den begejstring for sproget, der er altafgørende, når man virkelig vil lære det”, siger Carl Kinze.

Der findes allerede en række muligheder for møder mellem danske og sydslesvigske elever på lejrskoleophold, elevudveksling og ekskursioner, som også vil blive præsenteret på Tysklærerdag 2018. Men Carl Kinze mener, at der i Sydslesvig stadig ligger et stort uudnyttet potentiale, og at der i fremtiden skal arbejdes på at skabe endnu flere møder mellem danskere og sydslesvigere.

“Vi skal i Danmark få øjnene op for, at Sydslesvig er et fantastisk trinbræt ind i den tysksprogede verden. Og ligeledes skal de sydslesvigske lærere få øjnene op for de muligheder, der for dem og deres elever ligger i en intensiveret kontakt med Danmark. Jeg håber, at Tysklærerdagen kommer til at bidrage til mere kontakt mellem Danmark og Sydslesvig, og at det vil sprede sig som ringe i vandet”, siger Carl Kinze. 

Senest redigeret den 14. september 2018.