Dansk-tysk selskab fejrede sidst i august sit 50-års jubilæum ved den tyske Skt. Petri Kirke i København, hvor omkring 600 mennesker hørte foredrag og koncerter og kunne nyde tysk øl og mad i den store gård.

Foto Grænseforeningen

Et godt dansk-tysk forhold bygger på viden

Dansk-Tysk Selskab har oplyst om Danmarks forhold til Tyskland i 50 år, men der er stadig meget at gøre, siger formand Steen Bille

Dansk-Tysk Selskab, der arbejder for at fremme danskernes kendskab til Tyskland og styrke det dansk-tyske forhold, kunne sidst i august fejre 50-års jubilæum. Det skete ved en festlighed ved Sankt Petri Kirke i København, hvor man under overskriften “En bid af Tyskland” bl.a. kunne opleve forfatter Uwe Kolbe fortælle om sin opvækst i DDR og læse op af sit værk, lektor Moritz Schramm, Syddansk Universitet, holde foredrag om flygtninge, højredrejning og tysk selvforståelse i det 21. århundrede og guitaristen Peter Messerschmidt spille Bach.

Dansk-Tysk Selskabs jubilæum finder sted i en tid, hvor det dansk-tyske forhold nok aldrig har haft det bedre. Tysk er blevet hipt, danske turister valfarter til Berlin, og i 2020 fejrer Danmark og Tyskland for første gang dansk-tysk venskabsår. Sådan har det ikke altid været. 

Efter Anden Verdenskrig og besættelsen lå det dansk-tyske forhold i ruiner, og det dansk-tyske kultursamarbejde var svækket. Det ville en række danske kulturpersonligheder rette op på, og i 1960 oprettedes Dansk-Tysk Oplysningsudvalg, som inviterede tyske politikere og kulturpersonligheder til at holde foredrag i Danmark. For at imødegå en mistanke om at udvalget havde lignede nazistiske tilbøjeligheder som Dansk-Tysk Forening, der blev oprettet i 1940 som et led i samarbejdspolitikken, skulle medlemmer anbefales og siden godkendes af bestyrelsen.

Ni år senere, i 1969, var det dansk-tyske forhold blevet så normaliseret, at man valgte at nedlægge oplysningsudvalget og i stedet oprette foreningen Dansk-Tysk Selskab, der var åben for alle.

Steen Bille, der er formand for Dansk-Tysk Selskab, siger, at der stadig er brug for en massiv oplysningsindsats, da danskernes viden om Tyskland er overfladisk. 

“Danmarks gode forhold til Tyskland forudsætter viden. Og det kan godt være, det ser ud som om danskere og tyskere nu vil være venner for evigt. Men når man ser på, hvor lidt danskerne i grunden ved om Tyskland, hvor få der lærer sig tysk, og hvor meget den danske viden om Tyskland begrænser sig til Berlin, er jeg overbevist om, at der også i fremtiden vil være brug for at oplyse om hvilken kulturel rigdom, der ligger lige syd for grænsen”, siger Steen Bille.

Dansk-Tysk Selskab har i dag ca. 300 medlemmer, primært i hovedstadsområdet og på Sjælland, og arrangerer hvert år en række foredrag, debatter, teaterforestillinger, koncerter og udflugter.