Knud-Erik Therkelsen er generalsekretær i Grænseforeningen.

Foto: Thomas Tolstrup

Vi skal styrke mødet på tværs af grænsen

På Grænseforeningens lokalforeningsmøder i Jystrup den 30. oktober og i Middelfart den 6. november havde vi to hovedoverskrifter: “At generobre det tabte efter coronaen” og “At styrke mødet mellem mindretallet syd for grænsen og danskere nord for grænsen”.

Vigtigheden af mødet blev understreget af mindretallet selv fra marts 2020, da den dansk-tyske grænse blev svær at passere på grund af corona. Her kunne mindretallet og Grænseforeningen, der har til opgave at støtte og oplyse om mindretallet, virkelig mærke betydningen af den lukkede grænse, og hvordan kontakten til mindretallet på det organisatoriske plan, men sandelig også på det brede folkelige plan, hurtigt blev udtyndet.

Der er grund til at understrege Grænseforeningens omfattende aktiviteter for at styrke netop det møde, ikke alene for sydslesvigernes skyld, men også fordi vi nord for grænsen kan lære ganske meget af det personlige møde med unge og ældre fra mindretallet.

Der er tradition for venskabsforbindelser mellem vore lokalforeninger og dansksindede kredse syd for grænsen. Disse kontakter har ofte udviklet sig til tætte personlige bekendtskaber, men desværre også med risiko for at dø ud, hvis ikke der er fokus på et stadigt generationsskifte. Her vil vi gerne gøre mere, og vi glæder os i sekretariatet over invitationen fra Sydslesvigsk Forening (SSF) til et møde med alle konsulenter syd for grænsen for at styrke kontakterne til vores lokalforeninger.

Før corona lukkede grænserne i marts 2020, var der godt 100 sydslesvigere på efterskole i Danmark årligt. De har typisk været på 40-50 forskellige skoler og mødt alle de danske efterskoleelever her, som det er beskrevet i artiklen “Nu kan jeg bedre forstå vestjysk end sydtysk” i dette nummer af magasinet Grænsen. Jeg vil forsigtigt anslå, at 12.000 til 15.000 unge danskere har mødt unge sydfra på denne måde.

Grænseforeningen har i mange år i samarbejdet med ca. 100 unge sydslesvigere og ca. 50 jævnaldrende passet en af Roskilde Festivalens pantboder. Det har for de unge sydslesvigere været en enestående oplevelse med mulighed for at komme tæt på den særligt danske festivalkultur, som præger Roskilde Festivalen. Det vil vi genoptage i sommeren 2022.

60-70 især unge sydslesvigere har ligeledes i de senere år deltaget i Folkemødet på Bornholm og her haft mulighed for at møde dansk debatkultur og ved selvsyn iagttage den korte afstand imellem vælgerne og de folkevalgte, i alt fald under Folkemødet. Også et møde, der vil blive genoptaget i sommeren 2022.

I år er 60 sydslesvigske skolebørn på udveksling med jævnaldrende danske skolebørn, først en uge i Sydslesvig, siden en uge i Danmark. 10 unge nordfra har valgt at tage deres 10. klasse på en dansk skole i Sydslesvig – et nyt spændende initiativ. Af andre aktiviteter kan nævnes Familie-Sprog-Festival på Christianslyst med 80 deltagere, Grænseforeningens Sendemandsmøde i Vingsted med 300 deltagere samt talrige Elevambassadør-besøg på gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Danmark (og nu i Slesvig-Holsten).

Vi håber, der bliver mere af den slags i årene, der kommer.