Tilbage til nyhedsliste

Coronavirus: Grænseforeningens aktiviteter udskydes

12. marts 2020

Spredningen af Coronavirus har sat Danmark i en ekstraordinær situation og dermed også Grænseforeningen, der hermed anbefaler, at Grænseforeningens medlemmer følger myndighedernes anvisninger og udskyder alle aktiviteter frem til 14. april.

Coronavirus: Grænseforeningens aktiviteter udskydes

Grænseforeningens aktiviteter udskydes som følge af Coronavirus.

Foto: Grænseforeningen

På et pressemøde onsdag, den 11. marts, henstillede statsminister Mette Frederiksen (S) bl.a. til, at alle kulturinstitutioner lukker i to uger. Myndighederne har tidligere opfordret til, at man ikke samles mere end 1.000 mennesker. Nu lyder opfordringen fra regeringen, at man ikke samler sig flere end 10 mennesker.

Knud-Erik Therkelsen, der er generalsekretær i Grænseforeningen, siger:

”I Grænseforeningen er vi meget indstillede på at følge myndighedernes henstillinger i denne alvorlige situation, og vi anbefaler, at alle Grænseforeningens lokalforeninger gør det samme og udskyder møder og arrangementer med øjeblikkelig virkning. [...] alle bør følge den videre udvikling nøje og handle efter det”, siger han.

Samtidig meddeler han, at Grænseforeningens sekretariat lukker frem til 14. april, men at sekretariatets medarbejdere arbejder hjemmefra og står til rådighed pr. mail og telefonisk som ellers.

Også Grænseforeningens Sendemandsmøde den 2.-3. maj 2020 i Vingsted Centret i Vejle er blevet udskudt. Det vil nu finde sted den 17.-18. oktober.

Minority Changemaker Programme, der er et højskoleophold, der skulle afholdes for 40 unge fra hele Europa på Jaruplund Højskole i et samarbejde med Grænseforeningen og Syddansk Universitet skal indtil videre afholdes som planlagt. Dog er starttidspunktet flyttet fra 28. marts til 19. april. "Men vi holder selvfølgelig øje med udviklingen", siger Knud-Erik Therkelsen. 

Grænseforeningens Elevambassadører, der består af unge gymnasieelever fra Sydslesvig og Sønderjylland, skulle have deltaget i en række arrangementer i genforeningsåret 2020. Imidlertid har Undervisningsministeriet i Kiel torsdag forbudt alle studierejser med rejsemål uden for Slesvig-Holstens grænser frem til sommerferien 2020, hvilket også rammer UngGenforening, hvor 5.000 skoleelever fra Sydslesvig skulle besøge Danmark i maj 2020.

”Dette er et alvorligt slag for det dansk-sydslesvigske skolearbejde i 2020, og det er meget trist for de unge mennesker”, siger Knud-Erik Therkelsen.

De sydslesvigske elever skulle bl.a. have deltaget i ”Genforen dit fællesskab” den 14. maj rundt omkring ved Danmarks genforeningssten. Disse arrangementer planlægges afholdt indtil videre, men uden de unge.

Når det drejer sig om Sigurd Barretts koncerter ”Sigurd fortæller om Genforeningen” anbefales det, at man orienterer sig i de lokale medier om den enkelte koncert afholdes eller ej.

Opdateret 23. marts: Grænseforeningens Sendemandsmøde er udskudt til efteråret.

Opdateret 24. marts: Regeringen forlænger nedlukningen af Danmark til efter påske, altså til 14. april.