Tilbage til nyhedsliste

Dansk mindretal tror på indflydelse i tysk Forbundsdag

14. september 2021

Man kan ikke få indflydelse i den tyske Forbundsdag uden et stort parti i ryggen, lyder det fra en forsker. Alligevel tror Stefan Seidler, der er spidskandidat til det tyske forbundsdagsvalg for det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), på, at selv ét mandat vil give mindretalspartiet konkret indflydelse på tysk politik på forbundsplan.

Stefan Seidler, der er spidskandidat til det tyske forbundsdagsvalg for det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), er sikker på, at selv ét mandat vil give mindretalspartiet konkret indflydelse på tysk forbundspolitik.

Stefan Seidler, der er spidskandidat til det tyske forbundsdagsvalg for det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), er sikker på, at selv ét mandat vil give mindretalspartiet konkret indflydelse på tysk forbundspolitik.

Foto: SSW

Vil et enkelt mandat kunne give det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) reel indflydelse i den tyske Forbundsdag? Sådan spørger P1 Morgen forud for det tyske forbundsdagsvalg den 26. september, hvor SSW for første gang i godt 60 år er at finde på stemmesedlen.

Et mandat til SSW vil blive uden reel politisk indflydelse, lyder det fra Christoph Arndt, der forsker og underviser i statskundskab på University of Reading, mens Stefan Seidler, der er spidskandidat for SSW, ser anderledes optimistisk på partiets muligheder for at få indflydelse på tysk forbundspolitik.

”Stort set alle privilegier for medlemmer af Forbundsdagen hænger sammen med medlemskab af en parlamentarisk gruppe eller fraktion, som det hedder i Forbundsdagen. Dvs., hvis du står udenfor en fraktion, er du næsten uden reel indflydelse”, siger Christoph Arndt til P1 Morgen og henviser til, at det f.eks. kun er fraktioner, der kan stille lovforslag.

Stefan Seidler er derimod overbevist om, at han selv med et enkelt mandat vil kunne gøre SSW’s indflydelse gældende, selvom den tyske Forbundsdag udgøres af mindst 598 delegerede – i den aktuelle valgperiode endda af hele 709 delegerede – og har seks store fraktioner, der udgøres af de seks største partier. Han understreger, at SSW har gjort sig sine overvejelser forud for beslutningen om at stille op til Forbundsdagen.

”Vi ville jo ikke have gjort det her, hvis ikke vi havde gjort vores forarbejde. SSW har jo også i landdagen, i delstatsparlamentet i Slesvig-Holsten, altid været en lille gruppe. Her har vi fået forhandlet nogle bedre positioneringer, og det er også det, vi vil gøre i Forbundsdagen. […] Jeg tænker, der er rigtig gode muligheder for os”, siger Stefan Seidler til P1 Morgen.

Stefan Seidler understreger, at SSW ikke kan gøre sin indflydelse gældende på alle politikområder, men at han vil koncentrere sig om partiets mærkesager, som er mindretalsrettigheder, regional udvikling og skandinaviske løsningsmodeller. Det har han også tidligere pointeret i et interview med magasinet Grænsen.

Ifølge P1 Morgen skal SSW opnå 40-50.000 stemmer for at få et mandat i den tyske Forbundsdag. Ved det seneste delstatsvalg i Slesvig-Holsten i 2017 fik partiet 49.000 stemmer. På grund af sin status som mindretalsparti er SSW fritaget for spærregrænsen på fem procent.

I 1949-1953 havde SSW med Hermann Clausen for første og eneste gang repræsentation i Forbundsdagen, der dengang lå i Bonn.