Tilbage til nyhedsliste

EU vil gøre det sværere at forlænge grænsekontrol

20. december 2021

”Med vores forslag vil vi sikre, at grænsekontrol bliver introduceret som en sidste udvej”, siger EU-kommissær Ylva Johansson.

EU-Kommissionen vil med et nyt forslag til ændring af Schengen-reglerne gøre det sværere at indføre midlertidig grænsekontrol i Europa.

EU-Kommissionen vil med et nyt forslag til ændring af Schengen-reglerne gøre det sværere at indføre midlertidig grænsekontrol i Europa.

Illustration: Morten Voigt

Det skal fremover være sværere for landene i Schengen-området at forlænge den midlertidige grænsekontrol kontinuerligt, sådan som Danmark har gjort det siden januar 2016.

Det mener EU-Kommissionen, der tirsdag foreslog ændringer i Schengen-reglerne. Schengen-samarbejdet, som Danmark har været en del af siden 2001, går ud på at gøre bevægelse over de indre grænser lettere for borgere og virksomheder.

I forslaget fra EU-Kommissionen lyder det, at varigheden af midlertidig grænsekontrol overordnet ikke bør overstige to år i alt. Hvis et land har haft midlertidig grænsekontrol i 18 måneder, skal EU-Kommissionen undersøge, om den midlertidige grænsekontrol har været proportional og nødvendig. Ifølge forslaget skal et Schengen-land, der overvejer at indføre midlertidig grænsekontrol, først vurdere, om midlertidig grænsekontrol er et passende instrument, ligesom landet skal vurdere den midlertidige grænsekontrols indflydelse på den frie bevægelighed. Endelig skal landet vurdere, hvilken indflydelse den midlertidige grænsekontrol vil have på dets grænseområder.

EU-kommissær Ylva Johansson, der er kommissær for indre anliggender, siger i en pressemeddelelse:

”Med vores forslag vil vi sikre, at grænsekontrol introduceres som en sidst mulighed, baseret på en generel vurdering og kun i et nødvendigt tidsrum. Vi giver medlemslandene redskaberne til at håndtere de udfordringer, de står overfor. Og vi sørger også for, at vi får håndteret EU's ydre grænser sammen, også i situationer, hvor migranter instrumentaliseres til politiske formål.”

Her refereres til den aktuelle situation ved EU's ydre grænser mod øst. EU er af den opfattelse, at migranter, der har været samlet i tusindvis ved grænsen til Polen og Litauen for at komme ind i EU, bliver brugt i et politisk spil fra Belarus og Ruslands side. I sådanne tilfælde skal medlemslandene have mulighed for at begrænse antallet af grænseovergange og intensivere grænseovervågningen, lyder det i forslaget. Medlemslandene skal også have mulighed for at udvide tidsrammen til fire uger for behandling af asylansøgninger og have mulighed for at søge støtte hos bl.a. den europæiske grænse- og kystvagt Frontex og den europæiske politienhed Europol ifølge forslaget.

EU-Parlamentet og Ministerrådet skal nu drøfte EU-Kommissionens forslag.

Jørgen Møllekær, der er chefredaktør ved Flensborg Avis, kalder i sin leder fredag EU-Kommissionens forslag for ”tandløst”:

”Der er ikke flertal for, at EU kan stoppe en grænsekontrol, man finder uberettiget. Det er stadig det enkelte land, der vurderer og beslutter”, skriver han.

Dertil kommer, at EU-Kommissionens forslag kun gælder fremtidige grænsekontroller, sådan som Jyllands-Postens korrespondent, Martin Kaae, gør opmærksom på i en analyse søndag i Jyllands-Posten.

”Danmark kan således bare fastholde den nuværende kontrol med den begrundelse og orientering, der afleveres hvert halve år, selv når der vedtages nye regler i Bruxelles. På den måde kan grænsekontrollen leve for evigt”, lyder det i analysen i Jyllands-Posten.