Tilbage til nyhedsliste

Forslag om EU-sprogcenter for mindretalssprog

4. april 2023

Mindretalsrådgiveren for ministerpræsidenten i Slesvig-Holsten foreslår et sprogcenter placeret i den dansk-tyske grænseregion.

Johannes Callsen har været mindretalsrådgiver for den slesvig-holstenske ministerpræsident siden 2017.

Johannes Callsen har været mindretalsrådgiver for den slesvig-holstenske ministerpræsident siden 2017.

Foto: Frank Peter/schleswig-holstein.de

Ni tyske medlemmer af Europa-Parlamentet har ifølge Flensborg Avis foreslået, at der skal budgetteres penge til forskning i regionale- og mindretalssprog i Europa. Blandt forslagsstillerne er Rasmus Andresen (Grønne), som er fra Flensborg og er en del af det danske mindretal.

Det er ikke sikkert, det bliver til noget. Og et sådan center skal beskæftige sig med mindretalssprog fra hele Europa, men hvis det bliver til noget, er Slesvig-Holsten en mulig placering. Især fordi der både tales dansk, frisisk og plattysk udover tysk. Desuden bor tre af Tysklands fire anerkendte mindretal – danskere, frisere og sinti-romaer - i delstaten.

Johannes Callsen, som er den slesvig-holstenske ministerpræsidents rådgiver i anliggender, der gælder delstatens mindretal, har i et brev til Marija Gabriel, EU-kommissær for forskning, innovation, uddannelse, kultur og ungdom, støttet forslaget om et nyt EU-sprogcenter.

Johannes Callsen peger på Slesvig-Holsten som en oplagt placering til et sådan center på grund af de mindretal og etniske grupper, der er hjemmehørende i delstaten, og fordi der er gode muligheder for at danne netværk med institutioner som ECMI (European Centre for Minority Issues) og FUEN (The Federal Union of European Nationalities), der begge har kontor i Flensborg. Desuden har det tyske mindretal i Sønderjylland hjemme lige nord for den dansk-tyske grænse og Slesvig-Holsten.

Johannes Callsen er fra Mårkær på Angel og har siden regeringsskiftet i Slesvig-Holsten i juni 2017 været mindretalsrådgiver for Daniel Günther (CDU), ministerpræsident i Slesvig-Holsten. Siden seneste landdagsvalget i maj 2022 har Johannes Callsen ydermere fået til opgave at koordinere delstatens samarbejde med Danmark. En opgave, der betød, at han trak sig som medlem af landdagen.

Både parlamentsmedlem Rasmus Andresen og Jens A. Christiansen, generalsekretær i Sydslesvigsk Forening (SSF), udtaler sig meget positivt om muligheden for, at et mindretalssprogcenter placeres i Slesvig-Holsten.

Men der er lang vej til en beslutning herom.