Tilbage til nyhedsliste

Mere vind fra Nordsøen

26. april 2023

Der har været topmøde med regeringslederne fra alle EU-landene omkring Nordsøen.

Der skal skrues yderligere op for den fælles vindenergi i Nordsøen. Det har regeringslederne fra landene omkring Nordsøen besluttet på Nordsøtopmøde II den 24. april i Oostende i Belgien.

Der skal skrues yderligere op for den fælles vindenergi i Nordsøen. Det har regeringslederne fra landene omkring Nordsøen besluttet på Nordsøtopmøde II den 24. april i Oostende i Belgien.

Foto: Pexels.com

Der skal skrues yderligere op for den fælles vindenergi i Nordsøen. Det har regeringslederne fra landene omkring Nordsøen besluttet på Nordsøtopmøde II den 24. april i Oostende i Belgien.

De ni lande har ifølge det danske Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på topmødet underskrevet en aftale om 120 gigawatt havvind i 2030 og mindst 300 gigawatt havvind i 2050. 300 gigawatt er mere end nok til at levere grøn strøm til alle europæiske husstande. Der bor ca. 446 millioner indbyggere i EU.

Samtidig blev der indgået en række aftaler om, hvordan ambitionen skal føres ud i livet.

”Den grønne omstilling skal ske hurtigere. Her spiller havvind fra Nordsøen en afgørende rolle. Regeringen har netop foreslået initiativer, der samlet set skal kunne forsyne 10 millioner danske og europæiske husstande med grøn strøm. Det er et stærkt afsæt for topmødet, hvor vi nu er endnu flere lande, der forpligter os til at gøre Nordsøen til et grønt kraftcenter,” siger den danske statsminister Mette Frederiksen (S) i en pressemeddelelse.

Topmødet følger op på Esbjerg-erklæringen fra maj 2022, som statsministeren var vært for og initiativtager til. Her forpligtede landene sig til at tidoble kapaciteten af havvind i Nordsøen frem mod 2050. Det svarer til at kunne dække 230 millioner husstandes strømforbrug.

”Med det kommende havvindsudbud sikrer vi, at vi i Danmark kommer til at producere langt mere grøn strøm, end vi selv kan bruge. Derfor er vores forbindelser til andre lande lige så vigtige som havvindsudbygningen i sig selv. I dag har vi underskrevet en række af de aftaler, der skal sætte rammerne for, at Nordsøens grønne strøm uhindret kan nå dem, der skal bruge den,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) forbundsdagsmedlem Stefan Seidler hilser aftalen velkommen og mener, at aftalen giver gode muligheder for erhvervslivet i det dansk-tyske grænseland.

”Det er glædeligt, at Ostende-aftalen bekræfter de ambitiøse mål fra det seneste topmøde i Esbjerg. Det er godt for klimaet og vigtigt for vores europæiske energisuverænitet, at endnu flere lande, der grænser op til Nordsøen, vil udnytte energipotentialet på havet”, siger Stefan Seidler.

Han tilføjer, at udbygningen vil føre til, at der i grænseregionen vil være en overflod af vedvarende energi, og det kommer til at give regionen en fordel, når det kommer til at tiltrække energiintensive virksomheder.

”Især her i Slesvig-Holsten får aftalen mærkbare konsekvenser. Når Nordsøen med kansler Scholz’ (SPD) ord bliver til ’verdens største kraftværk’, kommer vi i grænseregionen til at ligge i første række”, siger han i en pressemeddelelse.

Stefan Seidler peger på, at offshore-aktiviteterne i forbindelse med den kommende indvinding af vindenergi også kommer til at betyde en udvikling af infrastruktur både nord og syd for grænsen, for eksempel i form af en større havnekapacitet.

”I de kommende år skal vi tale om, hvordan vi kan udnytte dette økonomiske potentiale for vores region på en klog måde. For eksempel ved at integrere virksomheder i et regionale samarbejde om at udnytte den vedvarende energi. Der er gode muligheder for at hente EU-støtte til et sådant samarbejde på tværs af grænsen. Det bør vi udnytte målrettet”, siger Stefan Seidler

I forbindelse med topmødet i Belgien var kredsen af lande udvidet, så også Frankrig, Storbritannien, Irland, Norge og Luxembourg deltager. På deltagerlisten var blandt andre Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Tysklands kansler, Olaf Scholz, og Tysklands vicekansler og økonomi- og klimaminister, Robert Habeck (Die Grüne), samt EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen.

”Ruslands angreb på Ukraine stiller større krav til samarbejdet om vores energiforsyning. Europa skal omstille sig til grønne energiformer hurtigere. Det sender vi et stærkt signal om til det her topmøde. En grøn omstilling i Nordsøen er et vigtigt skridt på vejen mod uafhængighed af russisk gas og mod at indfri vores mål om et klimaneutralt Europa,” siger statsminister Mette Frederiksen.