Tilbage til nyhedsliste

Tysk og fransk skal styrkes på universiteter og professionshøjskoler

10. december 2021

Den socialdemokratiske regering og Folketingets øvrige partier er blevet enige om at afsætte 40 millioner kroner til at styrke tysk og fransk på de videregående uddannelser. 

Regeringen og Folketingets øvrige partier tilføre tysk og fransk 40 millioner kroner.

Regeringen og Folketingets øvrige partier tilføre tysk og fransk 40 millioner kroner.

Illustration: Morten Voigt

Tysk- og franskstuderende på universitetet og lærerstuderende med tysk eller fransk som undervisningsfag skal have styrket deres sprogfærdigheder. Det mener regeringen og Folketingets øvrige partier, der er blevet enige om at afsætte 40 millioner kroner til en række initiativer, der skal styrke tysk og fransk på de videregående uddannelser.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

”Vi har brug for dygtige sproglærere i folkeskolen og på gymnasierne, og erhvervslivet har brug for medarbejdere, der mestrer fremmedsprog og forstår de kulturelle koder. Jeg er derfor glad for, at vi i en så bred politisk kreds kan styrke sprogfagene og løfte flere studerendes praktiske færdigheder inden for især tysk og fransk”, udtaler uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) i pressemeddelelsen.

Millionbeløbet skal bl.a. understøtte, at tysk- og franskstuderende på universiteterne får flere undervisningstimer ”målrettet mestringen af sproget”, at flere lærerstuderende på professionshøjskolerne kan tilbydes intensive sprogforløb og komme i praktik i Tyskland og Frankrig, samt at flere kandidatstuderende på ikke-sproguddannelser kan tilbydes forløb, der styrker deres sprogkompetencer i sammenhæng med deres kernefaglighed.

Susanne Hyldelund, der er Danmarks ambassadør i Tyskland, kalder aftalen om at tilføre sprogområdet 40 millioner kroner for et vigtigt signal for vores naboskab med Tyskland. Det skriver hun på det sociale medie Twitter.

”Dette (aftalen, red.) skal styrke den kulturelle og historiske forståelse samt den dansk-tyske handel”, skriver ambassadøren på Twitter.

I forståelsesteksten ”Løft af tysk og fransk på de videregående uddannelser”, der er en del af pressemeddelelsen, fremgår det, at regeringen og Folketingets øvrige partier er enige om, at der skal gøres status på de enkelte initiativer ved udgangen af 2025.

Tyskland er Danmarks største samhandelspartner og Europas største økonomi. Tidligere i år har erhvervsorganisationen SMVdanmark lavet en analyse, der viser, hvordan faldende tyskkompetencer i Danmark kan bremse eksporten til Tyskland. Her fremgår det bl.a., at færre danskere, herunder gymnasieelever og studerende på videregående tyskuddannelser, har tysk på højt niveau i forhold til for 10-15 år siden.