Gå til leksikonoversigt

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Begreber

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, A.P. Møller Fonden blev stiftet i 1953  af skibsreder A.P. Møller for at sikre sine rederier en rolig udvikling, værnet mod spekulanter. 

Den slesvigske/sønderjyske sag stod A.P. Møller nær; Herudover støtter fonden det  kulturelle samarbejde mellem Danmark og de nordiske lande, dansk søfart og industri samt videnskabelige, især lægevidenskabelige formål. A.P. Møller Fonden støtter tillige almennyttige projekter i samfundet.

A.P. Møller var Fondens formand indtil sin død i 1965, hvorefter sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller overtog posten. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla blev formand for fonden i 2012, og viderefører således familiens engagement.

Bestyrelsen for A.P. Møller Fonden er pr. 26. marts 2021: Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, Lars-Erik Brenøe, Claus V. Hemmingsen, Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen, Birgitte Possing

A.P. Møllers personlige støtte til danskheden nord og syd for 1920-grænsen har haft meget stor betydning for grænselandet. Siden Genforeningen er der tale om støtte til store og små projekter; vedvarende oplysningsarbejde om danske forhold, ejendomskøb – centralt stod/står ønsket om at fremme danskheden i området. 

Efter 1950 gav skibsrederen betydelige summer til det danske arbejde. Han havde et tæt samarbejde med formand for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, professor Lars Hansen Larsen. Denne ønskede at opdyrke en organiseret danskhed i området mellem Danevirke og Ejderen, et område den danske stat ikke havde særligt fokus på.

Lars Hansen Larsen igangsatte bl.a. den store Ejderindsamling, der blev påbegyndt i 1949.

I 1950 gav A.P. Møller 500.000 kr. til indsamlingen, og hurtigt derefter gav han tilsagn om at fordoble hvad andre erhvervsvirksomheder gav til opførelse af skoler og børnehaver m.m. i området mellem Danevirke og Ejderen. I perioden frem til 1967 betalte A.P. Møller endvidere ca. halvdelen af driftsudgifterne til institutionerne i området.

Det blev fra midten af 1960'erne vanskeligere at få donorer til de danske skoler i området, og i 1967 meddelte Mærsk Mc-Kinney Møller Lars Hansen Larsen, at man måtte finde andre sponsorer.

De danske skoler i området mellem Danevirke og Ejderen var dermed uden finansiering, men i april 1969 overgik Ejderindsamlingens skoler til det danske mindretal og fik derefter statsstøtte fra den danske stat. 

Fonden har i årenes løb givet mange millioner kr. til vidt forskellige opgaver i Sydslesvig, herunder bl.a. Ansgarkirken i Flensborg, den danske kirke i Husum, restaureringen af det danske mindretals generalsekretariats hovedsæde Flensborghus og opførelsen af Dansk Sundhedstjenestes administrationsbygning.

På skoleområdet har fonden i de senere år bl.a. støttet den ny idrætshal ved Ejderskolen i Rendsborg, Jes Kruseskolen i Egernførde, Sønder Brarup Danske Skole samt Ladelund Ungdomsskole.

I 2005 besluttede fonden at donere en nøglefærdig fællesskole med gymnasium til Dansk Skoleforening i Sydslesvig. Det nye gymnasium er tegnet af det danske arkitektfirma C.F. Møller og placeret i Slesvig. Skolen til en pris af ca. 400 mio. kr. blev indviet og taget i brug den 1. september 2008 - med navnet A.P. Møller Skolen. I 2006 og 2007 donerede A.P. Møller Fonden endvidere 6.5 mio. kr. til renovering af Arveprins Knuds Kollegium på Frederiksberg og et millionbeløb til renovering af Ladelund Ungdomsskole.

Senest (2021/2022) har A.P. Møller Fonden støttet Grænseforeningens video- og podcastprojekt: "Hverdagslivet i grænselandet". I 2014/2015 støttede A.P. Møller Fonden udviklingen af Grænseforeningens undervisningsportal ietGrænseland.

Direktør Ove Hornby stod for fondens ledelse frem til 31. december 2007, hvorefter tidligere direktør for Folketinget Henrik Tvarnø overtog ledelsen. I 2020 overtog tidl. borgmester Mads E. Lebech direktørposten i fonden. 

Se fondens hjemmeside.

Ændret af: Niells Schou

Sidst ændret: den 19. april 2022