Gå til leksikonoversigt

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Begreber

Erhvervsdrivende fond stiftet i 1953 af skibsreder Arnold Peter Møller (1876-1965), som var grundlægger af A.P. Møller Gruppen. Den slesvigske/sønderjyske sag stod A.P. Møller nær; se nedenfor. Herudover støttes kulturelt samarbejde mellem Danmark og de nordiske lande, dansk søfart og industri samt videnskabelige, især lægevidenskabelige, formål. A.P. Møller Fonden støtter tillige almennyttige projekter i samfundet.

A.P. Møller Fondens erhvervsaktiviteter varetages i dag af A.P. Møller Holding, som er Fondens investeringsselskab.

A.P. Møller var Fondens formand indtil sin død i 1965, hvorefter sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller overtog posten. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla blev A.P. Møller Fondens formand i 2012, og viderefører således familiens engagement.

I 2016 blev Ane Ugglas søn, Robert Maersk Uggla, administrerende direktør i A.P. Møller Holding (stiftet 2013).

Oplysninger om Fondens arbejde og organisation kan findes på www.apmollerfonde.dk

A.P. Møllers personlige støtte til danskheden nord og syd for 1920-grænsen har haft meget stor betydning for grænselandet. Siden Genforeningen er store og små projekter, vedvarende oplysningsarbejde om danske forhold, ejendomskøb – centralt stod ønsket om at fremme danskheden i området. Denne personlige interesse blev formaliseret i A.P. Møller Fonden, som blandt andet har til formål at støtte det danske mindretal.

Især fra 1950 gav skibsrederen meget betydelige summer til det danske arbejde. Han havde et tæt samarbejde med formand for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, professor Lars Hansen Larsen, der ønskede at opdyrke en organiseret danskhed i området mellem Danevirke og Ejderen, et område den danske stat ikke ønskede at støtte. Lars Hansen Larsen igangsatte bl.a. den store Ejder-indsamling, der blev påbegyndt i 1949.

I 1950 gav A.P. Møller 500.000 kr. til indsamlingen, og hurtigt derefter gav han tilsagn om at fordoble hvad andre erhvervsvirksomheder gav til opførelse af skoler og børnehaver m.m. i området mellem Danevirke og Ejderen. I perioden frem til 1967 betalte A.P. Møller endvidere ca. halvdelen af driftsudgifterne til institutionerne i området. Men fra midten af 1960'erne blev det vanskeligere at få donorer til de danske skoler i området, og i 1967, to år efter A.P. Møllers død, meddelte hans søn Mærsk Mc-Kinney Møller Lars Hansen Larsen, at man måtte finde andre sponsorer. De danske skoler i området mellem Danevirke og Ejderen var dermed uden finansiering, men i april 1969 overgik Ejderindsamlingens skoler til det danske mindretal og fik derefter statsstøtte fra den danske stat. 

Fonden har i årenes løb givet mange millioner kr. til vidt forskellige opgaver i Sydslesvig, herunder bl.a. Ansgarkirken i Flensborg, den danske kirke i Husum, restaureringen af det danske mindretals generalsekretariats hovedsæde Flensborghus og opførelsen af Dansk Sundhedstjenestes administrationsbygning.

På skoleområdet har fonden i de senere år bl.a. støttet den ny idrætshal ved Ejderskolen i Rendsborg, Jes Kruseskolen i Egernførde, Sønder Brarup Danske Skole samt Ladelund Ungdomsskole. I 2005 besluttede fonden at donere en nøglefærdig fællesskole med gymnasium til Dansk Skoleforening i Sydslesvig. Det nye gymnasium er tegnet af det danske arkitektfirma C.F. Møller og placeret i Slesvig. Skolen, som kostede fonden ca. 400 mio. kr. blev indviet og taget i brug den 1. september 2008 og med navnet A.P. Møller Skolen. I 2006 og 2007 donerede A.P. Møller Fonden endvidere 6.5 mio. kr. til renovering af Arveprins Knuds Kollegium på Frederiksberg og et millionbeløb til renovering af Ladelund Ungdomsskole.

Direktør Ove Hornby stod for fondens ledelse frem til 31. december 2007, hvorefter tidligere direktør for Folketinget Henrik Tvarnø overtog ledelsen. I 2020 overtog tidl. borgmester Mads E. Lebech direktørposten i fonden. Fondens bestyrelse har fem medlemmer med skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers yngste datter Ane Mærsk-McKinney Uggla som formand.

Se fondens hjemmeside.

A.P. Møller (1876-1965)

A.P. Møller (1876-1965)

Chastine McKinney (1881-1948)

Chastine McKinney (1881-1948)

Grænseforeningen og den sydslesvigske delegation på besøg hos A.P. Møller Fonden den 16. november 2006. Mærsk Mc-Kinney Møller ses i midten. Yderst til højre ses fondens direktør Ove Hornby.

Grænseforeningen og den sydslesvigske delegation på besøg hos A.P. Møller Fonden den 16. november 2006. Mærsk Mc-Kinney Møller ses i midten. Yderst til højre ses fondens direktør Ove Hornby.