Gå til leksikonoversigt

Grau, Peter, 1866-1953, politiker

Personer

Dansk politiker, født i 1866 i Pøl ved Nordborg. Var på Askov Højskole i 1884-85 og på Tune Landbrugsskole i 1888. Overtog slægtsgården i Pøl i 1892 og fik på grund af sin enestående evne til at fængsle en forsamling hurtigt en fremtrædende position blandt alsiske landmænd. Han blev tidligt grebet af den danske bevægelse og stod i de første år H.P. Hanssen nær. Således agiterede han varmt for valget af H.P. Hanssen til Landdagen i Kiel i 1896, men Peter Grau kom efterhånden under stærk indflydelse af redaktør Jens Jessen og overtog efter hans død lederpositionen i kampen mod H.P. Hanssens forhandlingspolitik. Det gjorde han bl.a. som indflydelsesrigt bestyrelsesmedlem i den danske avis i Sønderborg Dybbøl-Posten.

Peter Grau var først og fremmest landmand og vægrede sig derfor, på trods af talrige opfordringer, imod at lade sig opstille til landdagen i Kiel og rigsdagen i Berlin. Han lod sig dog opstille i Flensborg-kredsen til rigsdagsvalgene i 1907 og 1912, men blev ikke valgt.

I et brev fra 1907 forklarer Peter Grau sit standpunkt:
"De tager fejl, hvis De tro, at jeg går ind på at tage mandatet. Som jeg sagde i Skærbæk: Jeg vil ikke til Berlin! Jeg har ikke råd, har ikke de kundskaber, som kræves, kan ikke tale tysk."

Efter afstemningen i 2. zone i 1920 var Peter Grau sammen med Ernst Christiansen aktiv i de begivenheder, som førte til regeringen Zahles fald (Påskekrisen i 1920). Efter genforeningen var han i perioden 1920 til 1932 næstformand i Grænseforeningen. Politisk var han knyttet til Det konservative Folkeparti.

Han er portrætteret af Harald Slott-Møller. Billedet hænger i klubværelset på Flensborghus.

Kilder:
Dansk Biografisk Leksikon, J.H. Schultz Forlag, 1936.
Troels Fink: Båndene bandt. Institut for Grænseregionsforskning 1999.