Gå til leksikonoversigt

Hansen, Hans Heinrich, 1938 - , tidl. formand for Bund Deutscher Nordschleswiger

Hans Heinrich Hansen blev født 26. juni 1938 i Haderslev, hvor hans far ejede Løve Apoteket, som havde været i familiens eje siden 1828. Familien var tysksindet og stammede fra den lille by Sieseby på halvøen Svans øst for Slesvig, hvor Hans Heinrich Hansens tipoldefar Gottlieb Hansen var sognepræst fra 1800-1850. Både Sieseby og Haderslev lå dengang i Hertugdømmet Slesvig. Efter 1864 blev hertugdømmet Slesvig sammen med Holsten en del af Preussen og det tyske kejserrige.

Efter folkeafstemningen i 1920 kom Haderslev under Danmark, men familien bibeholdt sit tyske sindelag. Hans Heinrich Hansen er sammen med sine fire søstre opvokset i et rent tysksproget hjem og kalder sig selv ”hjemmetysk”. Det blev problematisk efter befrielsen 1945, hvor det tyske mindretal blev set som en del af den nazityske besættelse. Som dreng oplevede Hans Heinrich Hansen det som yderst ubehageligt at gå sammen med sin højlydt tysktalende far gennem Haderslevs gader.

Efter en klassisk-sproglig studentereksamen i 1956 uddannede Hans Heinrich Hansen sig til dyrlæge ved Tierärztliche Hochschule i Hannover og Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København. I 1965 oprettede han Sønderjysk Dyrehospital i Hejsager ved Haderslev.

I 1974 fik Hans Heinrich Hansen tilbudt at overtage formandsposten for det tyske mindretal efter Harro Marquardsen, men sagde nej tak. Det gjorde han ikke i 1992, da han igen fik opfordringen. Hans Heinrich Hansen var formand for Bund deutscher Nordschleswiger fra 1993-2006.

Loyalitetserklæringen som ”Haderslev Kredsen” formulerede i 1943 og som det tyske mindretal offentliggjorde efter befrielsen i 1945, var en væsentlig dokumentation for, at man fra det tyske mindretals side ønskede en fredelig sameksistens med danske medborgere, mod til gengæld at kunne bibeholde sin tyske identitet.

Med København-Bonn Erklæringerne i 1955 opnåede mindretallene nord og syd for grænsen lige berettigelse. Med invitationen til det tyske mindretal til at deltage på 75-årsdagen for Genforeningen i 1995 på Dybbøl Banke og den tale Hans Heinrich Hansen holdt på vegne af det tyske mindretal, blev der åbnet for en ligeværdighed, som har fået stor betydning for den positive udvikling, der siden har fundet sted i Grænselandet.

I sin formandsperiode gennemførte Hans Heinrich Hansen væsentlige ændringer såvel eksternt som internt i mindretallet. Kommunalreformen blev gennemført med et positivt resultat for mindretallet. Internt blev alle mindretallets institutioner samlet under et tag i ”Haus Nordschleswig” i Aabenraa.

I 1994 blev Hans Heinrich Hansen medlem af bestyrelsen for FUEN (Federal Union of European Nationalities), som er Europas største paraplyorganisation for nationale mindretalsorganisationer. Her overtog han posten som præsident fra 2007-2016.

Den 15. juli 2013 indbragte FUEN gennem en Borgerkomite borgerinitiativet MSPI (Minority SafePack Initiative) til forbedring af mindretallenes retsforhold i EU. Efter en afvisning af initiativet fra EU-kommissionens side to mdr. senere tog Hans Heinrich Hansen initiativ til et sagsanlæg mod EU-kommissionen ved den Europæiske Domstol. EU-Kommissionen tabte og det lykkedes i løbet af 2018 at indsamle 1.2 millioner underskrifter til MSPI i syv EU-lande, herunder Danmark.

Hans Heinrich Hansen er hædret med det tyske “Bundesverdienstkreuz” i 1998, Dannebrogordenen i 2005, “Großes Verdienstkreuz“ i 2007, et æresprofessorat i delstaten Slesvig-Holsten i 2016 samt Großer Verdienstorden des Landes Südtirol i 2018.

 

 

 

Hans Heinrich Hansen underskriver Minority Safepack Initiative

Hans Heinrich Hansen var den første, der skrev sit navn på et stort Europakort på FUEN’s mindretalskongres i Cluj, Rumænien, i maj 2017. Dette var startskuddet til underskriftindsamlingen for det europæiske borgerinitiativ, Minority SafePack Initiative.

Hans Heinrich Hansen

Hans Heinrich Hansen, tidligere formand for Federation Union of European Nationalities og for Bund Deutscher Nordschleswiger. Foto: Friedrich Hartung

Foto: Friedrich Hartung