Gå til leksikonoversigt

Haubarg

Begreber

Haubarg er en gårdtype, hvor både bolig, stalde, lade og lo dækkes af ét stort, næsten pyramideformet og meget højt tag. Haubarge findes især i marskområder i det vestlige Slesvig, f.eks. "Roter Haubarg" på halvøen Ejdersted, placeret på en kunstig skabt forhøjning i terrænet (værft). Taget er båret af fire-otte høje stolper inde i bygningen. Bygningskonstruktionen er velegnet til at modstå vestkystens hårde blæst og stormfloder. 

Kilde: Mikkel Venborg Pedersen, "Haubargernes Land" i Sønderjysk Månedsskrift 2008/7 s. 263-269.

Yderligere litteratur:

August Geerkend, "Eiderstedt . Mein Heimatland, Husum, 1936.

F.G. Volckmar, "Versuch einer Beschreibung von Eiderstädt in Briefen an einen Freund im Holsteinischen", Garding, 1795.

Gustav Wolf, "Haus und Hof deutscher Bauern", Hildesheim, 1973.