Gå til leksikonoversigt

Institut for Grænseregionsforskning

Begreber

Institut for Grænseregionsforskning blev oprettet i Aabenraa i 1976 af Sønderjyllands Amt og Undervisningsministeriet efter en ide af Troels Fink.

Det havde som opgave at forske i de europæiske grænseregioner, det grænseoverskridende samarbejde og udviklingen ved den dansk-tyske grænse. Efter fusion med Syddansk Universitet i 2004 og flytning til Alsion i Sønderborg i 2007 forsker og underviser IFG i livsvilkår og historie for flertal og mindretal i europæiske grænseområder og har en særlig forskningsforpligtelse over for det tyske mindretal i Sønderjylland.

Centralt på IFG står også forskning og undervisning i erhvervsøkonomi, regionaløkonomi og -udvikling, bl.a. grænseoverskridende samarbejde og grænsehandel. IFG deltager i internationale forskningsnetværk, har samarbejde med det regionale erhvervsliv og udgiver det populærvidenskabelige tidsskrift Pluk.

Instituttet forsker især inden for problemstillinger vedrørende den dansk-tyske grænseregion og de europæiske grænseregioner generelt. Instituttets forskerstab er tværvidenskabeligt sammensat og dækker både humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Instituttet blev landskendt for Susanne Bygvrås undersøgelser over omfanget af den dansk-tyske grænsehandel i 1980'erne.

Institut for Grænseregionsforskning blev i 2004 en del af Syddansk Universitet og fortsatte i Sønderborg til 2015, hvor instituttet blev nedlagt som en selvstændig institution. I 2016 blev Center for Grænseregionsforskning (CBRS) oprettet ved Syddansk Universitet. Centeret ledes af professor Steen Bo Frandsen og dets forskning ligger i forlængelse af den tradition, som blev skabt af Institut for Grænseregionsforskning. 

Litteratur:

Grænseregionsforskning 1976-2001. 2001. 

Se Center for Grænseregionsforsknings hjemmeside.