Gå til leksikonoversigt

Jacobsen, Niels, 1865-1935, arkitekt

Niels Jacobsen tegnede fire fremtrædende bygninger i Sønderjylland, nemlig Frimenighedskirken i Skærbæk, Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa, Den Nordslesvigske Folkebank (nu Sydbank) i Aabenraa samt den store forretningsejendom Storegade 14 i Haderslev.

Niels Jacobsen blev født i Aabenraa i 1865 ud af en børneflok på ni. Efter endt skolegang kom han i murerlære, som han afsluttede i 1885. Efterfølgende drog han til København for at uddanne sig til akademisk arkitekt på Københavns Arkitektskole, hvor hans vigtigste lærer var arkitekten Hans J. Holm. Her fik han sin eksamen i 1890.

Inden han i 1893 oprettede han egen tegnestue i Odense, arbejdede han for tre kendte københavnske arkitekter, nemlig J.D. Herholdt , Ferdinand Meldahl og Martin Nyrop. Meldahl var på det tidspunkt ved at færdiggøre byggeriet af Marmorkirken i København, indrette udstillingslokaler på Frederiksborg Slot samt restaurere Kronborg. Martin Nyrop var stærkt optaget af at tegne Københavns Rådhus, så Niels Jacobsen har haft betydningsfulde lærermestre. Især Martin Nyrops betoning af det danske og nordiske kom til at præge Niels Jacobsen.

Samme år som han etablerede tegnestue i Odense giftede han sig med købmandsdatteren Christiane Sophie Magdalene Bertram Petersen Møller fra Gråsten. Det unge par engagerede sig i den grundtvigske bevægelse i Odense, hvilket formentlig fik betydning for Niels Jacobsens interesse for kirkebyggeri.

Niels Jacobsen kom især til at præge mange officielle og private bygninger i Odense. Hele vejen igennem sin uddannelse blev Niels Jacobsen skolet i historicismen, der prægede nybyggeri i perioden fra midten af 1800-tallet til ca. 1930. Historicismen var en stilart, hvor arkitekten frit brugte og blandede elementer fra tidligere arkitekturperioder. Arkitekter kunne f.eks. placere dekorationer og ornamenter fra gotik, renæssance, og barok på samme bygning.

Da Niels Jacobsen tegnede Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa, lod han sig inspirere af klassisk dansk kirkearkitektur med romansk kor, skib og tårn med pyramidetag. Et moderne indslag var, at tårnet blev bygget sammen med skibet. Det dansk nationale skulle uhæmmet trænge igennem, så kirken blev pudset og kalket hvid og tagdækket med røde teglsten.Det var formentlig ingen tilfældighed, at Niels Jacobsen fik opgaven. Han var på det tidspunkt bosat i Odense og dermed uden for de preussiske myndigheders rækkevidde.s De forsøgte med alle midler at modarbejde sønderjydernes bestræbelser på at oprette frimenigheder, hvilket gjorde, at sønderjyske arkitekter som Jep Fink i Aabenraa, Peder Gram og Mathias Gydesen i Haderslev og L.P. Aakjær i Rødding ikke var interesserede i opgaven.

Kilde:
Helge C. Jacobsen: Arkitekt Niels Jacobsnes bygninger i Sønderjylland. Sønderjysk Månedsskrift, nr. 1, 2019.