Gå til leksikonoversigt

Kådner

Begreber

Husmand med eget hus (kåd), som enten var selvejer eller fæster direkte under et amt eller et gods, men ikke under en anden bonde eller landsbyen. Kådnere kunne have et mindre jordtilliggende, men det var langt fra altid tilfældet. Antallet af kåd steg voldsomt frem til begyndelsen af 1600-tallet, men lå derefter ret fast. I Haderslev Amt brugtes i stedet begrebet landbol. I visse egne fandtes særlige betegnelser for store husmandsbrug som Toftbol (Løjt Sogn), Gaast (Angel) og Wurtsitz (Sydøstslesvig).

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.