Gå til leksikonoversigt

Kjems, Anna, 1893-1990 husflidslærer

Personer

Anna Kjems, født Lorenzen, stammer fra Ballum i det vestlige Sønderjylland, hvor hun blev født i 1893. I sin ungdom deltog hun i forskellige tegne- og husflidskurser i København, for senere at blive uddannet til forskolelærerinde. Efter at hun i 1919 var blevet gift med Niels Kjems, blev hun lærer ved Skibelund Efterskole ved Vejen.

Efter Genforeningen i 1920 valgte parret at beholde deres tyske statsborgerskab for uhindret at kunne arbejde blandt dansksindede syd for grænsen. I 1922 blev ægteparret ansat som vandrelærere under Dansk Skoleforening og flyttede til Harreslee, hvor de tog bolig i en kro, der blev ombygget til forsamlingshus.

Dette blev udgangspunkt for ægteparrets slidsomme folkelige arbejde i små danske kredse i Mellemslesvigs landdistrikter, hvor der først senere og navnlig efter 1945 blev oprettet danske skoler.

Anna Kjems var især virksom i Den slesvigske Kvindeforening, hvis formand hun var fra 1922 til 1953. Hendes hovedindsats lå dog i folkeligt arbejde gennem foredrag og fortælling og i den direkte og personlige kontakt hun opnåede til kvindekredse i sy-, væve- og tegneundervisningen. For utallige sydslesvigske kvinder, ofte fra meget jævne kår, har Anna Kjems været en inspiration og støtte.

Efter 2. Verdenskrig deltog Anna Kjems i Sydslesvig-hjælpens fødevarefordeling blandt dansksindede i Sydslesvig.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon. Gyldendal.