Gå til leksikonoversigt

Klokkestabler / klokkehuse

Sønderjylland er særlig rig på denne bygggetradition, der kun genfindes på Lolland (seks styk) og på Bornholm i en blandingsform af mur og træ (fire styk). I Sønderjylland er 14 kirker udbygget med et tømret klokkehus i Adsbøl, Bjolderup, Broager, Egen, Felsted, Hjordkær, Holbøl, Hørup, Kliplev, Kværs, Nybøl, Tandslet, Uge og Varnæs. Alle er bygget over næsten samme model og har dermed et egnstypisk sammenfald i bl.a. udvendige vægbeklædninger med lodrette brædder og et firsidet pyramidetag med stort udhæng.

Også Sydslesvig er præget af mange klokkehuse, i alt 44 steder.

Klokkehusenes indvendige tømmerkonstruktioner viser et imponerende tømrerhåndværk. Hovedkonstruktionen består af fire anseelige hjørnestolper af egetræ sammen med otte andre højstolper, som danner hovedskelettet. Flere af klokkehusene har endvidere en såkaldt Kongestolpe i midten, som bærer væsentlige dele af den ofte tre etager høje konstruktion, hvor de nederste etager blev brugt til opbevaring af korn, mens en til tre klokker var ophængt i den øverste etage.

Kilder:
Adriansen, Inge og Lorenz P. Christensen: Kirkerne på Als og Sundeved. 2012.
Danmarks Kirker. Sønderjylland - Sønderborg Amt. Nationalmuseet. 
Jessen, Jørgen Toft: De tømrede sønderjyske klokkehuse. Sønderjysk Månedsskrift, 1, 2021.