Gå til leksikonoversigt

Lund, Hans, 1890-1969, højskoleforstander

Personer

Hans Lund stammer fra Varde og blev i 1909 student fra Ribe Katedralskole. Han havde allerede som barn en levende interesse for Sydslesvig og for historie, som sammen med kristendomskundskab blev de fag han valgte at studere ved Københavns Universitet efter studentereksamen.

I København var han aktiv i det grundtvigske ungdomsarbede på Frederiksberg, hvor han også mødte sin kommende ægtefælle Ellen Margrethe Bagge, som han blev gift med i 1917. Samme år blev han ansat som lærer i historie og samfundsfag på Askov Højskole, hvorfra han i 1921 var medinitiativtager til tidsskriftet Dansk Udsyn.

1. november 1926 efterfulgte Hans og Ellen Margrethe Lund forstander Erik Appel på Rødding Højskole, hvor Lund ved siden af forstanderarbejdet underviste i historie, litteratur og samfundsfag. Han startede de såkaldte månedsmøder på Rødding Højskole, hvor lokalbefolkningen kunne deltage i særlige foredragsarrangementer. Ved ansættelsen kom forstanderparret Lund med følgende programudtalelse lød: "Vi vil mindre prøve at give tingenes tolkning end tingenes tale. Det er ikke vor opfattelse af tildragelserne, der er højskolens hemmelighed, og som det i mødet mellem ungdommen og folkets minder kommer an på. Det, vi tror på, er de historiske begivenheders egen indre kraft - til at kaste lys over menneskers liv, klare kræfterne mod hinanden, føde ny styrke, kalde på det beslægtede og rejse det til liv, åbne de vide udsigter og lade os føle den dybe sammenhæng bag overfladebegivenhedernes blændværk".

Bondesindet og bondelivet blev den ideologiske nøgle i Lunds historiesyn i en sådan grad, at Rødding Højskole frem til 1952 kan betegnes som en bondehøjskole (90% af eleverne kom fra landbruget).

Hans Lund var livet igennem meget engageret i det sønderjyske foreningsarbejde. Fra 1928 til sin død var han medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland og i perioden 1928-52  var han medredaktør af Sønderjydske Aarbøger. I perioden 1957 til sin død i 1969 var Hans Lund endvidere formand for Sønderjysk Skoleforening. Hans Lund var sammen med forstander J.Th. Arnfred på Askov Højskole og forstander Johannes Dons Christensen initiativtager til oprettelse af Jaruplund Højskole i Sydslesvig.

Hans Lund skrev flere bøger om historiske emner, bl.a. kildeudgivelsen "Sofus Høgsbro. Brevveksling og Dagbøger I-II" samt en engelsksproget bog om dansk højskolehistorie. I 1930'erne var Hans Lund stærkt engageret i udgivelsen af den store Sønderjyllands historie, hvoraf han selv skrev det meste af bind V, der omhandlede den politiske og nationale udvikling i perioden 1864-1920.

Kilde: Elsemarie Dam-Jensen i bogen Det nationale Portrætgalleri på Folkehjem.