Gå til leksikonoversigt

Møller, Jens Nicolaisen, 1894-1951, formand for NSDAP-N

Personer

Dyrlæge Jens Møller blev i 1935 valgt til leder af det tyske mindretals nyoprettede naziparti National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei-Nordschleswig (NDSAP-N). I 1939 afløste han Johannes Schmidt, Vodder i Folketinget, hvor han sad i perioden frem til 1943 for Slesvigsk Parti.

Fra det tyske mindretals side var der ved folketingsvalget i 1939 lagt op til kamp om Sønderjyllands fremtidige tilhørsforhold. Det fremgik af en valgplakat, som kun slet skjult opfordrede til at stemme Nordslesvig tilbage til Tyskland. Jens Møller lod en tale munde ud i opfordringen: "Führer, mach uns frei! Wählt Schleswigsche Partei". Mest foruroligende var en hviskekampagne, der fortalte, at Jens Møller allerede forhandlede med Hitler om Sønderjyllands indlemmelse i Det tyske Rige.

På den baggrund blev Jens Møller kaldt til Berlin, hvor han fik pålæg om at undgå enhver udfordring over for Danmark og at spørgsmålet om Nordslesvigs tilbagevenden til Tyskland ikke var til diskussion. Det afholdt dog ikke Jens Møller. I en tale den 25. juni 1939 på Knivsbjerg, sluttede han med ordene "Nu marcherer vi! Vores Fører er manden, som overvandt Versailles, i hans ånd og med hans idé vil vi fjerne det stykke Versailles fra vores hjemstavn, som truer med at forgifte vort liv. Vi ved, at vi klarer det, Føreren viste vejen, vi følger og marcherer."

Ved folketingsvalget, hvor valgdeltagelsen var på 92,4 % (højere end ved folkeafstemningen i 1920), gik det danske stemmetal frem med 11.300 stemmer og det tyske med 2.400 stemmer. Hjemmetyskerne fik 15,9 % af det samlede stemmetal, en fremgang på 0,3 % i forhold til valget i 1935.

Jens Møller blev i forbindelse med retsopgøret idømt 12 års fængsel på grund af det nære samarbejde med besættelsesmagten. Han blev benådet i 1950. I 1950-51 forsøgte han at gøre politisk come-back. På generalforsamlingen i Bund Deutscher Nordschleswiger kritiserede han i skarpe vendinger det tyske mindretals moderate ledelse for at have svigtet de tyske frontfrivillige og deres pårørende. Han havde dog ingen gennemslagskraft i mindretallet.

Jens Møller omkom i 1951 ved en trafikulykke.

Litteratur:

Henrik Skov Kristensen: Mellem Hitler og hjemstavn. Folkegruppefører Jens Møller, i: John T. Lauridsen (red.): Over Stregen – under besættelsen, 2007.