Gå til leksikonoversigt

Oberberg, Hercules von, (ca 1520-1602)

Personer

Arkitekt med hovedvirke i hertugdømmet Slesvig. Arbejdede i begyndelsen af 1550’erne på slottet i Küstrin øst for Berlin og kom derfra omkring 1555 til Christian 3. Nævnes i forbindelse med arbejder på Københavns befæstning, Koldinghus, Nyborg og Kronborg. Udnævnt til kongelig bygmester 1557 og forestod i den egenskab ombygningen af Sønderborg Slot i de følgende to år. 1559 ansat af hertug Hans den Ældre som bygmester på dennes nye slot Hansborg. Han bosatte sig i Haderslev, fra 1578 i det endnu eksisterende hus Slotsgade 22, og boede der til sin død. Frem til Hans den Ældres død 1580 arbejdede han primært for denne, med Hansborg Slot, jagtslottet Grøngård og befæstningen samt den nye portbygning på Tønderhus, men han indrettede også fyrstekapellet på Sønderborg Slot for enkedronning Dorothea.

Efter 1580 byggede han Hansborg færdig for Frederik 2. og opførte for hertug Adolf af Gottorp slottet i Tønning. Ligeledes for de gottorpske hertuger indrettede han slotskirken og den såkaldte Hjortesal i Gottorps nordfløj, samt ombyggede Brundlund til et moderne renæssanceslot. Hans sidste arbejde var at forestå opførelsen af kapellet, riddersalen og kæmpetårnet på Koldinghus for Christian 4. Hercules von Oberberg var dybt inspireret af den italienske højrenæssance, men var samtidigt meget bevidst om, hvad der på hans tid foregik i Frankrig og Nederlandene, hvilket fx senere arbejder som Grøngård og Tønning viser.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Lennart S. Madsen: Hercules von Oberberg, i: Sønderjysk Månedsskrift 2006.