Gå til leksikonoversigt

Oktobernoten

Begreber

Note af 19. oktober 1946, som med ordene "grænsen ligger fast" fastlagde dansk sydslesvigpolitik efter 2. Verdenskrig. Noten var den danske regerings svar på en britisk note afsendt den 9. september 1946, hvori briterne fremlagde tre muligheder, som man ønskede den danske regerings stillingtagen til. Regeringen kunne vælge mellem en befolkningsudveksling, en folkeafstemning fulgt af en grænseflytning eller en grænseflytning uden folkeafstemning. Det reelle formål var imidlertid at få den danske regering til at fastslå, at grænsen ikke skulle ændres, hvilket også blev resultatet. 

Dette var til stor skuffelse for mange i Danmark og især hos de dansksindede syd for grænsen, som havde øjnet muligheden for at "komme hjem", men endte med at føle sig svigtet. 

Oktobernoten markerer den endegyldige politiske afslutning på kampen for at få de landområder tilbage, som blev erobret af Preussen under krigen i 1864.