Gå til leksikonoversigt

Paulsen, Christian, 1798-1854, professor i jura

Personer

Christian Paulsen blev født i en velstående, tysktalende men helstatssindet købmandsfamilie i Flensborg og læste jura ved tyske universiteter. Her blev han bevidst som dansk, og efter studier i København virkede han i perioden 1825-48 som professor i jura og retshistorie ved Kiels Universitet.

Uwe Jens Lornsens fremstød i 1830 for et forenet Slesvig-Holsten fik i 1832 Paulsen til i skriftet "Ueber Volksthümlichkeit und Staatsrecht des Herzogthums Schleswig nebst Blicken auf den ganzen dänischen Staat" (Om hertugdømmet slesvigs folkepræg og statsret) at kræve helstatens fornyelse. Han påpegede det urimelige i, at tysk var retssprog i den dansktalende del af Slesvig og foreslog øget benyttelse af dansk som rets- og skolesprog i Nordslesvig. Se kort udsnit af teksten her.

Christian Paulsens skrift inspirerede en ung bogbindersvend fra Haderslev ved navn Niels Christian Nissen stærkt. Han traf i Haderslev sammen med Peter Christian Koch, der var i købmandslære og senere blev den første redaktør for Dannevirke, og sammen nåede de frem til en afklaring på deres syn på sprog og nationalitet. Niels Christian Nissen skrev på baggrund af samtalerne med Peter Christian Koch denne tekst.

Inspireret af bl.a. kollegaen Christian Flor deltog han herefter i det politiske arbejde til støtte for dansk sprog og presse i Nordslesvig. Christian Paulsens arbejde for Sønderjyllands danskhed førte til, at han er blevet kaldt "den første sønderjyde".

Christian Paulsen er begravet på Den gamle Kirkegård i Flensborg.

Kilder:

Johann Runge: Sønderjyden Christian Paulsen. Et slesvigsk levnedsløb. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Yderligere litteratur:

"Flensborgeren, professor Christian Paulsens dagbøger" ved Knud Fabricius og Johs. Lomholt-Thomsen. Gyldendalske Boghandel,. Nordisk Forlag. 1946