Gå til leksikonoversigt

Rudbøl Sø

Steder

Søen ligger i Tøndermarsken 8 km sydvest for Tønder. Grænsen mellem Danmark og Tyskland går midt gennem søen. Den gennemstrømmes af Vidåen og ligger som en udposning af denne. Søen er dannet i forbindelse med inddigninger af marsken i 1566 (Læs artiklen Inddigning). Tidligere var der tre afløb og sluser fra Rudbøl Sø, i dag er der kun Vidåen. Vanddybden er i gennemsnit. 0,8 m, dog med områder ned til 3 m. Omgivelserne er flad marsk og enge, der sammen med søen er fredet (EF Habitatområde). Der er et rigt og varieret plante- og dyreliv. Der var førhen meget erhvervsfiskeri i og varetransport gennem Rudbøl Sø til Tønder, og lokalbefolkningen skar tagrør til tagtækning og søkogleaks til fremstilling af bl.a. måtter.

Af Henrik Jakob Mynster Alsted i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Peter Gravesen m.fl. (red.): Geologisk set. Det sydlige Jylland. 2004.