Gå til leksikonoversigt

Schack, O.D., 1882-1949, lensgreve, amtmand

Personer

Otto Didrik Schack blev født på Schackenborg Slot i Møgeltønder den 11. januar 1882. Han blev student i 1902 fra Katharineum i Lübeck og overtog allere i 1905 ved faderens død grevskabet. I hjemmet fik O.D. Schack igennem sin sjællandske mor komtesse Henny L.V. Lerche (1858-1930) tilført stærke danske impulser, men han deltog ikke i det nationale debat.

I 1912, da jordkampen blev tilspidset, oprettedes Landeværnet for at bevare danskejet jord på danske hænder, hvortil O.D. Schack blev valgt som sekretær. I 1914 blev han medlem af Nordslesvigsk Vælgerforenings tilsynsråd, som var de dansksindede sønderjyders vigtigste politiske organ. Det var formentlig på baggrund heraf, at O.D. Schack ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 sammen med 300 andre blev arresteret og interneret i Flensborg. Mens de fleste andre blev frigivet i løbet af en måneds tid, blev Schack tilbageholdt helt frem til 1. december 1914, mistænkt for landsforræderi. Se O.D. Schacks beretning herom.

Under striden om Flensborg og 3. zone, som i 1919 splittede politiske kredse i Danmark, undlod Schack at vælge side og forsøgte at stå med et ben i hver lejr. Efter at Flensborg-gruppen havde forladt vælgerforeningens tilsynsråd lod han sig af de tilbageblevne vælge til formand ud fra den forudsætning, at der fortsat skulle forhandles med henblik på at nå til enighed. Schack blev således en forhandlingens mand, der forsøgte at forene de voldsomme følelser i begge lejre. Det var således Otto Didrik Schack, der ved Genforeningsfesten i Kongeskansen den 11. juli 1920 bød Christian 10. velkommen og holdt hovedtalen i stedet for H.P. Hanssen, der om nogen havde været sønderjydernes frontkæmper.

Efter at grænsen var fastlagt, blev han den 1. maj 1920 konstitueret som amtmand over Tønder amt. Han havde et indgående kendskab til de lokale forhold og arbejdet som amtmand faldt ham ikke vanskeligt. Han søgte ud fra sin sønderjyske baggrund også at forstå det tyske mindretals følelser og at imødekomme dets krav om fuldstændig ligestilling índen for den danske stat. Han har i denne henseende sammen med andre søgt at skabe afspænding af grænselandets modsætninger, navnlig på skolevæsenets område.

O.D. Schack holdt i sommeren 1934 talen i forbindelse med indvielsen af den kontroversielle mindepark ved Marselisborg Slot, der rummede en række paradokser, som det krævede stor balancekunst at bevæge sig imellem.

Litteratur:

Lorenz Rerup i: Dansk Biografisk Leksikon, bind 13.
Ingolf Haase i: Portrætgalleri. Sønderjylland Historie efter 1815. 2009.