Gå til leksikonoversigt

Valdemarsdag

Begreber

Den 15. juni. Dagen er også kendt som Genforeningsdag. Valdemarsdag blev flagdag i 1912 samtidig med at Danmarks-Samfundet blev oprettet.

Den 15. juni 1920 skete den formelle overdragelse af Nordslesvig til Danmark, som det fremgår af Traktat af 5. juli 1920, hvor også den nye grænses forløb tværs over Sønderjylland er beskrevet. Danske embedsmænd tiltrådte deres stillinger dagen efter.

Dagen falder sammen med Valdemarsdag til minde om slaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, hvor Dannebrog i følge legenden faldt ned fra himlen under et af Valdemar Sejrs korstog. Legenden stammer fra Christiern Pedersens dansk krønike fra begyndelsen af 1520'erne og franciskaneren Peder Olsen i 1527, der knytter begivenheden til ovennævnte slag.

Baggrunden for legendens tilblivelse er formentlig kong Hans' nederlag i Ditmarsken i 1500, hvor flaget gik tabt for senere at blive tilbageerobret af Frederik 2. i 1559, hvorefter Dannebrog blev ophængt i Slesvig Domkirke.

Den symbolske indlemmelse af Nordslesvig i Danmark skete med Christian 10.s ridt over grænsen ved Frederikshøj den 10. juli 1920 og ved den store genforeningsfest på Dybbøl Banke den 11. juli 1920.