Gå til leksikonoversigt

Vogelgesang, tysksindet kreditforening

Begreber

Kreditanstalt Vogelgesang blev oprettet i 1926 på initiativ af advokat Georg Vogelgesang (1880-1954) i Haderslev og hjemmetyskernes leder, pastor Johannes Schmidt-Vodder. Ved hjælp af tyske statsmidler kunne kreditforeningen tilbyde billige lån til hjemmetyske landmænd, en mulighed, som i særlig grad blev aktuel under den store landbrugskrise, hvor et stort antal gårde ejet af dansksindede landmænd kom på tvangsauktion.

På dansk side genoprettedes som modtræk i 1927 den dansksindede kreditforening Landeværnet, som kun ydede lån til dansksindede landmænd og var et supplement til Sønderjydsk Hypoteklaanefond, der havde til formål at yde 2. prioritetslån til trængte landmænd, uanset om de var dansk- eller tysksindede.

I 1936 ejede Kreditanstalt Vogelgesang 88 ejendomme i Sønderjylland. Alle gårdene blev konfiskeret af den danske stat efter Nazitysklands sammenbrud i 1945, og mange af dem blev derefter udstykket som statshusmandsbrug med danske husmænd som ejere. 

Oprettelsen af kreditforeningen var et led i jordkampen, som havde rødder tilbage i 1890'erne, hvor målet var at sikre mest mulig jord til henholdsvis tysk- eller dansksindede landmænd.