Gå til leksikonoversigt

Haderslev Fjord

Steder

En ca. 15 km lang fjord, der løber mellem Haderslev og udløbet i Lillebælt ved Ørbyhage. Fjorden ligger i den østligste del af Haderslev Tunneldal fra sidste istid (se Landskabsformer i Sønderjylland), der fra Lillebælt strækker sig mod vest til Vojens. Her har den en U-formet profil på samme måde som Slien, men i modsætning fx Aabenraa Fjords V-formede profil. Den er lavvandet med dybder på op til 2,5 m. Den lange fjord har igennem det meste af historien spillet en stor rolle for det nordøstlige Sønderjylland, ikke mindst efter Haderslevs anlæggelse i bunden af fjorden omkring 1150. Vanddybden gjorde den i 1600- og 1700-tallet nærmest umulig at besejle for normale skibe, hvilket blev afhjulpet med etableringen af en sejlrende i 1830’erne. Denne er ca. 6 m dyb, og fjorden besejles nu kun af fritidsskibe.

I fjordens munding findes sejlspærringerne Æ Lei og Margrethebro fra ældre jernalder.

Af Lennard S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Lennart S. Madsen og Jakob Røjskjær: Med kurs mod Djævleøen. Historisk guide gennem Haderslev Fjord og Havn. 1992.