Gå til leksikonoversigt

Haderslev Kommune

Steder

Haderslev Kommune blev dannet i forbindelse med Strukturreformen i 2007 ved sammenlægning af kommunerne Haderslev, Vojens og Gram samt sognene Fjelstrup, Bjerning og Hjerndrup fra den tidligere Christiansfeld Kommune og Bevtoft Sogn fra den tidligere Nørre-Rangstrup Kommune. Haderslev Kommune hører under Region Syddanmark. Kommunen har et areal på 817 km2 og et indbyggertal på 55.448 (2023). Det er en lang og smal kommune, der strækker sig fra Lillebælt i øst næsten tværs over Jylland.

De største byer i kommunen er Haderslev, der er langt den største og er administrativt center, Vojens og Gram. Haderslev Kaserne er en af Haderslev store arbejdspladser. Kasernen blev opført i 1888 af tyskerne bl.a. for at fremme fortyskningen af området. Vest for Vojens ligger den militære Flyvestation Skrydstrup; en del af flyvepladsen betjener den civile lufttrafik under navnet Vojens Lufthavn.

I Haderslev ligger flere statslige arbejdspladser, ud over Haderslev Kaserne og Flyvestation Skrydstrup er det bl.a. Beredskabsstyrelsen Sydjylland og afdelinger af SKAT. Det betyder, at ingen andre kommuner i Jylland har en så stor andel af statslige arbejdspladser. Blandt familieejede virksomheder kan nævnes den omfattende entreprenørvirksomhed Arkil A/S.

I Stensbæk Plantage finder man de såkaldte klimper, som er fladtoppede bakker, skabt i en kombination af tørvedannelse og sandflugt. Det sjældne fænomen har betydet, at Stenbæk Plantage er udpeget til europæisk GeoSite. Vestligt i kommunen ligger Gram Lergrav, hvor der er afdækket fossilrigt ler fra Gramhavet.

I Haderslev Kommune er der gjort flere vigtige arkæologiske fund, bl.a. Skrydstrupkvinden fra bronzealderen og våbenofringer i Ejsbøl Mose fra jernalderen. 

Som led i Genforeningen i 1920 oprettedes et nyt stift, Haderslev Stift. Den middelalderlige store Vor Frue Kirke fik herefter status af Haderslev Domkirke.

Den gamle Haderslev Kommune blev dannet i forbindelse med Kommunalreformen i 1970 ved sammenlægning af Haderslev Købstad med sognekommunerne Grarup, Halk, Hoptrup, Moltrup, Sønder Starup, Vilstrup, Vonsbæk, Øsby og Åstrup. Den havde da et areal på 272 km2 og i 2006 et indbyggertal på 31.544.

Haderslev Kommunes logo.

Haderslev Kommunes logo.

Haderslev Kommune.