Gå til leksikonoversigt

Møgeltønder

Steder

Møgeltønder er en mindre by beliggende centralt i sognet og på kanten af Tøndermarsken, 4 km vest for Tønder. Indbyggertallet lå i 2023 på 787 og hører til Tønder Kommune. Navnet ”store Tønder” (møgel af magle = stor) i modsætning til købstaden ”lille Tønder”, skyldes nok, at Ribebispen her havde sin borg Møgeltønderhus.

Møgeltønder består af fire dele, bondebyen syd for Møgeltønder Kirke, kirkebyen rundt om kirken, slotsbyen mellem slottet og kirken og stationsbyen nord for de øvrige bydele. I 1660 overdrog Frederik 3. Møgeltønderhus til sin feltherre Hans Schack. Denne påbegyndte kort efter en stor ombygning af borgen til barokanlægget Schackenborg

Hovedgaden, den brolagte Slotsgade, har bypræg, selvom den består af en række gårde, især fra 1700-tallet. De fleste af gadens meget velholdte huse er fredede. Da Møgeltønder var en tidligere kongerigsk enklave, var der også i perioden1864-1920 en stærk danskhed trods den nære beliggenhed ved Tønder, som allerede i 1867 havde tysk flertal.

Møgeltønder er i dag et turistmål på grund af slottet, byens velbevarede huse fra 1700-tallet og sognekirken, der har et overdådigt interiør. Kirken tilhørte fra 1660 til 1970 slægten Schack, der også har et ligkapel bygget til kirken. Bemærkelsesværdigt er bl.a. kirkens orgel fra 1679, der anses for at være det ældste intakte kirkeorgel i Danmark. I 2011 indviedes Guldhorn- og Kulturcenter Slotfelt i en gammel slotslade. 

Af Inger Lauridsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Litteratur:

Trap, bind 25. Fredningsstyrelsen og Tønder Kommune: Møgeltønder – slotsby og bondeby, 1985.

Jørn Jørgensen: Møgeltønder kirke, 1982