Gå til leksikonoversigt

Møgeltønder

Steder

Møgeltønder er en landsby beliggende centralt i sognet og på kanten af Tøndermarsken, 4 km vest for Tønder. Navnet ”store Tønder” (møgel af magle = stor) i modsætning til købstaden ”lille Tønder”, skyldes nok, at Ribebispen her havde sin borg Møgeltønderhus.

Møgeltønder by består af fire dele, bondebyen syd for kirken, kirkebyen rundt om kirken, slotsbyen mellem slottet og kirken og stationsbyen nord for de øvrige bydele. I 1660 overdrog Frederik 3. Møgeltønderhus til sin feltherre Hans Schack (se Schack, Slægten). Denne påbegyndte kort efter en stor ombygning af borgen til det fine barokanlæg Schackenborg. Hovedgaden, Slotsgade, har bypræg, selvom den består af en række gårde, især fra 1700-tallet. De fleste af gadens meget velholdte huse er fredede. Da Møgeltønder var en tidligere kongerigsk enklave, var der også i tiden 1864-1920 en stærk danskhed trods den nære beliggenhed ved Tønder, som allerede i 1867 havde tysk flertal.

Møgeltønder er i dag et turistmål på grund af slottet, byens velbevarede huse fra 1700-tallet og sognekirken, der har et meget overdådigt interiør. Kirken tilhørte fra 1660 til 1970 slægten Schack, der også har et ligkapel bygget til kirken. Bemærkelsesværdigt er bl.a. kirkens orgel fra 1679, der anses for at være det ældste intakte kirkeorgel i Danmark. I 2011 er der i den nyrenoverede, stråtækte lade fra 1870’erne, der hører under Schackenborg, etableret et kultur- og formidlingscenter, Slotfelt.

Møgeltønder havde 896 indbyggere i 2011.

Af Inger Lauridsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Trap, bind 25. Fredningsstyrelsen og Tønder Kommune: Møgeltønder – slotsby og bondeby, 1985.

Jørn Jørgensen: Møgeltønder kirke, 1982