Gå til leksikonoversigt

Slesvig By

Steder

(Tysk: Schleswig) By i den nuværende tyske delstat Slesvig-Holsten; den ligger ca. 40 km syd for den dansk-tyske grænse. Indbyggertallet lå i 2023 på 25.904.

Slesvig blev grundlagt på Sliens nordbred i midten af 1000-tallet, efter at handelsbyen Hedeby var blevet brændt af. Byen beholdt sin stilling i endnu ca. 100 år, hvorefter Østersøhandelen blev lagt over Lübeck, der blomstrede fra ca. 1150. Slesvig fastholdt dog sin politiske betydning, idet byen forblev hertug- og bispesæde. Slesvig og Gottorp Slot var i 1500- og 1600-tallet hjemby for de gottorpske hertuger, og byen oplevede da sin glansperiode. Fordrivelsen af de gottorpske hertuger i begyndelsen af 1700-tallet medførte tilbagegang for byen, men efter at Slesvig i 1864 blev tysk, blev den fra 1867 og frem til 2. Verdenskrigs afslutning hovedstad for Slesvig-Holsten.

Byggeriet af Slesvig Domkirke blev påbegyndt omkring 1030 og strakte sig over flere hundrede år. Kirken rummer bl.a. Hans Brüggemanns store, rigt udskårne altertavle, det såkaldte Bordesholmalter. I Slesvig findes flere middelalderlige klostre, bl.a. Slesvig Adelige Sankt Johanniskloster (et tidligere nonnekloster) og Franciskanerklosteret fra 1234.

Slesvigs rådhus stammer fra 1794. De rådgivende Stænderforsamlinger i hertugdømmet Slesvig blev holdt i perioden 1835-48. 

Umiddelbart syd for domkirken ligger bydelen Holm, som oprindelig var et fiskersamfund, som af den danske konge havde fået rettigheder til sildefiskeriet i Slien. 

I 1867 kom hertugdømmet Slesvig til at høre under Preussen, og Slesvig by blev indtil 1945 sæde for den slesvig-holstenske provinsregering.

Nær Slesvig ligger Gottorp Slot med museer samt Hedeby med museum.

Syd for Gottorp Slot ligger bydelen Frederiksberg, opkaldt efter hertug Frederik 3., der var en søstersøn til Christian 4.. Denne bydel og bydelen omkring Lollfuss blev i 1711 lagt sammen med Slesvigs gamle bydel. 

Slesvig har en række danske institutioner, bl.a. Gottorpskolen og Hiort Lorenzen-skolen samt en række børnehaver og Frederiksberg Kirkesal samt Slesvighus med bl.a. SSF-sekretariat, bibliotek, teatersale og Flensborg Avis' lokalredaktion. I 2005 meddelte A.P. Møllers Fond at fonden ville donere et nøglefærdig dansk gymnasium til byen. Skolen blev indviet den 1. september 2008 og har fået navnet A.P. Møller Skolen.

Der afholdes hvert år et stort dansk friluftsmøde i Slesvig i forbindelse med årsmøderne.

 

 

Litteratur:

Christian Radtke i: Schleswig-Holstein Lexikon. Jörg Rathjen: Schleswig im Spätmittelalter. 1250-1544. Husum 2005.