Gå til leksikonoversigt

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)

Begreber

(Tysk: Südschleswigscher Wählerverband) SSW, det danske mindretals og de nationale friseres parti i Sydslesvig. Det blev stiftet den 5. august 1948, hvor partiprogram og parti blev anerkendt.  Partiet er talerør for mindretallet og har et særligt blik for  Sydslesvigregionens særlige interesser.

I Landdagen i Kiel var SSW repræsenteret 1948-54 og igen siden 1958. I Forbundsdagen i Bonn havde SSW 1949-53 et enkelt mandat. I 2021 fik SSW igen valgt et medlem til Forbundsdagen i Berlin. 

I 1955 fik SSW som en del af København-Bonn Erklæringerne dispensation fra den tyske spærregrænse på 5 %. Det har betydet, at det er blevet nemmere at få valgt repræsenter til Landdagen i Kiel og til Forbundsdagen i Bonn og senere i Berlin. SSW er samtidig over tid blevet en stærk politisk faktor i kommuner og amter (Kreis).

SSW's politik orienterer sig efter den samfundsmæssige og politiske udvikling i Norden. SSW tilfører på dette grundlag politikken i Slesvig-Holsten nye impulser i de klassiske borgernære politikområder, bl. a. inden for arbejdsmarkeds-, social-, uddannelsespolitik -  og senest i energipolitikken.

Der er således fokus på civilsamfundets demokratiske udvikling, hvor de politiske beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Borgernes indflydelse på denne udvikling skal være synlig  og inddrages så relevant som muligt. 

Landdagsmedlemmer og ministre i delstaten Slesvig-Holsten efter 1946: 

Willi Johannsen (1946)

Johannes Oldsen (1946-1947)

Hermann Clausen (1946-1950)

Victor greve Reventlow-Criminil (1946-1950)

Hermann Olson (1946-1954)

Samuel Münchow (1946-1954,1958-1962)

Christian Mahler (1947-1950)

Berthold Bahnsen (1947-1954,1958-1971)

Waldemar Reeder (1950)

Jørgen Andersen (1950-1954)

Iver Callø (1954)

Karl Otto Meyer (1971-1996)

Peter Gerckens (1996-2000)

Anke Spoorendonk (1996-2012), (Minister 2012-2017 for Justits, Kultur og Europa)

Lars Harms (2000 - )

Silke Hinrichsen (2000-2005, 2009-2012)

Flemming Meyer (2009-2020)

Jette Waldinger-Thiering (2012 - )

Christian Dirschauer, (2020 - )

Sybilla Nitsch (2022 - )

Medlemmer af Forbundsdagen i Berlin:

 I perioden 1949-1953 havde SSW indvalgt en repræsentant, Hermann Clausen (1885-1962). I september 2021 stillede SSW igen op til forbundsdagsvalget og fik valgt Stefan Seidler.


Medlemmer af kommuner og amter (Kreis): Simon Faber var overborgmester i Flensborg i årene 2010-2017 som den første person fra det danske mindretal siden 1951.