Mindesten over Jørgen Bukdahl i Skibelund Krat ved Vejen.

Ny bog om en europæer i Norden

ANMELDELSE: Litteraten Jørgen Bukdahl, der døde i 1982, var optaget af det nordiske, grundtvigsk folkelighed og danskheden i Sydslesvig. Ny bog præsenterer hans tanker, der taler levende ind i vor tid

Else Marie Bukdahl, der i to årtier var rektor for Kunstakademiet i København, har redigeret en ny bog om sin far, litteraten Jørgen Bukdahl, der levede fra 1896 til 1982.

Bogen, der består af bidrag fra forfattere med indgående kendskab til Bukdahl, giver et fint indblik i forfatteren og højskolemanden Jørgen Bukdahls liv og tænkning, der var præget af barndomshjemmets fokus på grundtvigsk folkelighed og det nordiske, ligesom grænseegnen og danskheden i Sydslesvig optog ham.

Bukdahl, der boede det meste af sit liv i Askov, og var nært knyttet til Askov Højskole, havde fokus på forholdet mellem det folkeligt nationale og det mellemfolkelige, universelle, og på det eksistentielle plan på forholdet mellem den enkelte og massen.

Norden og Europa

Bukdahls betragtninger forekommer nutidige og vedkommende, ikke mindst set i lyset af den aktuelle situation i Europa, hvor de enkelte nationer forsøger at håndtere det store antal flygtninge med nationale løsninger og grænsekontrol, og EU-samarbejdet er truet.

Eksempelvis skrev Bukdahl kort efter Anden Verdenskrigs afslutning i sin bog ”Norden og Europa”, der blev udgivet i 1947 og genudgivet i 2013:

”Vi står foran freden og dens problemer af indre art, hvor Norden måske har et ord at sige og et eksempel at give. Og lad mig sige det med det samme: Norden betyder kun noget for mig, for så vidt det nordiske er en måde at tænke europæisk på, vor måde at forvalte europæiske grundidéer på”.

”Det i det nordiske, der har med natur og race at gøre, interesserer mig kun, for så vidt det ikke bliver sit eget formål, men vækstvilkår for de idéer, hvorpå europæerne kender hinanden, og hvorigennem vi får et fællesskab i synet på menneskets værdighed, personlighedens ret og folkenes frihed”.

Langs en gammel grænse

I denne nye, læsværdige bog om Jørgen Bukdahl skriver Grænseforeningens tidligere formand, Finn Slumstrup, om Bukdahls folkelige virke. Finn Slumstrup skrev i 1988 biografien ”Jørgen Bukdahl – En europæer i Norden”. Rasmus Vangshardt skriver om Bukdahls eksistenstænkning og Else Marie Bukdahl om hans opfattelse af kunst og kritik.

Torben Bramming skriver i sit bidrag om stedernes ånd. Bramming nævner Bukdahls store betydning for grænselandet gennem sit forfatterskab, herunder Langs en gammel Grænse. Han skriver om sin læsning af denne bog, der udkom i 1947.

”Jeg undrede mig over, hvordan en bog om så virkelighedsfjerne steder kunne virke, men blikket fra Skibelund Krat over til det besatte land åbnedes ikke som en efterklang af kampen mellem dansk og tysk, ikke som politisk virkelighed, men som historiens virkelighed, jeg så ikke fra Danmark ind i det besatte Sønderjylland, men ind i historiens mening og sammenhæng”.

Else Marie Bukdahl (red): Jørgen Bukdahls skrifter og tanker. Antologi og bibliografi. Humor er tilgivelsens ånd indsmeltet i anklagen. Billedkunstskolernes forlag. 255 sider, 150 kr.