”Man behøver ikke at rejse til Argentina for at opleve kulturmødet”, siger rektor Jan Vistisen, Herlev Gymnasium, hvor en tredjedel af eleverne har anden etnisk baggrund end dansk. Fra venstre: Nanna Rasmussen, Koray Kilic og Freja Thomsen Ødegaard fra 1.x., der har haft besøg af Grænseforeningens Elevambassadører.

Foto: Grænseforeningen

”Hvis man føler sig dansk, så er man dansk”

Hvad er et mindretal? Det spørgsmål og mange andre var til debat, da 1.G’erne på Herlev Gymnasium havde besøg af Grænseforeningens Elevambassadører i forbindelse med en studietur til grænselandet

Der er langt fra det dansk-tysk grænseland og til Herlev nordvest for København både geografisk og kulturelt. Og så måske alligevel ikke. I alt fald blev omkring 100 elever fra Herlev Gymnasium en hel del klogere på, hvad man kan lære af grænselandet, da de havde besøg af seniorprojektmedarbejder Niells Schou og seks unge fra Grænseforeningens Elevambassadører, der er et korps af unge fra de tre mindretalsgymnasier i grænselandet. Besøget, der var tilrettelagt som en temadag med foredrag og workshops, var planlagt i forbindelse med en studietur til Flensborg og Sønderborg.

”Det er spændende, at man kan bruge sig selv og sine erfaringer på denne måde”, siger 16-årige Andreas Jessen fra Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa. Han er kommet til Herlev sammen med blandt andre 17-årige Denny Mustafi fra A.P. Møller Skolen i Slesvig og Jonathan Osterloh, 18 år, fra Duborg-Skolen i Flensborg.

De 27 elever fra 1.x., der har engelsk og samfundsfag på A-niveau, har forsamlet sig i Herlev Gymnasiums auditorium sammen med deres tre parallelklasser. 1.x. udgør en blandet flok af 16 elever med anden etnisk baggrund end dansk og 11 elever med danskklingende navne.

At der er mange elever med anden etnisk baggrund end dansk på Herlev Gymnasium & HF har tidligere været til debat i de danske medier: En elev, der dengang gik i 2.G. på gymnasiet, skrev i 2016 en kronik i Politiken under overskriften: ”Jeg er i mindretal i min egen hverdag”. Han skrev kronikken på baggrund af Langkær Gymnasiums overvejelse om etnisk opdeling af nye 1.G.ere. Kronikken vakte en vis opsigt, og Herlev Gymnasium & HF’s rektor, Jan Vistisen, understregede dengang, at man anerkender problemstillingen, men at det trods alt kun er en tredjedel af gymnasiets elever, der har anden etnisk baggrund end dansk.

”På Herlev Gymnasium & HF er alle velkomne under forudsætning af, at man har et seriøst ønske om at studere og i øvrigt opfører sig ordentligt”, siger Jan Vistisen i dag til magasinet Grænsen.

”Vi er begge dele” 

På tavlen i gymnasiets auditorium popper et PowerPoint slide op: ”Historie, kultur og identitet i det dansk-tyske grænseland”. Niells Schou indleder med et foredrag om grænselandets historie, og den udvikling, der har ført til, at der i dag er et stærkt samarbejde hen over grænsen.

Efter foredraget skal eleverne deltage i forskellige workshops. Denny Mustafi og Jonathan Osterloh indleder i en workshop med at fortælle om sig selv og deres egen baggrund som en del af det danske mindretal i Sydslesvig.

Eleverne fra 1.x. har især ét spørgsmål til Denny og Jonathan. Føler de sig danske eller tysk? Og hvordan kan de finde ud af, hvad de egentlig er, når de går i dansk skole i Tyskland?

”Jamen det er jo det, der er det gode. Vi er begge dele”, svarer Jonathan.

Med fornyet energi går eleverne fra 1.x. i gang med at diskutere, om et mindretal er en ressource for et samfund eller ej. For her er virkelig noget, som eleverne kan genkende fra deres egen hverdag med mange forskellige nationale og etniske baggrunde.

Nevin, Zina, Tahmas, Ines, Mettem og Flora fra 1.x. mener, at mindretallet er en ressource for samfundet, for de har lige lært, at gennem historien har danskere og tyskere kunnet sameksistere i et multikulturelt samfund.

”Hvis man føler sig dansk, så er man dansk. Det har de to drenge jo lige vist os. Og mangfoldighed fører kun noget godt med sig”, konkluderer gruppen.

Et genialt projekt

Rektor Jan Vistisen, Herlev Gymnasium & HF, siger efterfølgende, at gymnasiet har været meget tilfredse med besøget af Grænseforeningens Elevambassadører.

”Det er et genialt projekt, som Grænseforeningen tilbyder med besøg af elever fra gymnasier i grænselandet kombineret med vores elevers rejse til grænselandet. Ligesom mange af eleverne her på Herlev Gymnasium står man også i grænselandet med et ben i to forskellige kulturer.  Det giver anledning til, at man kan tale om nogle af de problemstillinger, som man står midt i, når man udgør et mindretal og er udfordret i kulturmødet”.

”Sagen er jo, at det er berigende at møde andre kulturer og andre måder at tænke på, og man behøver ikke at rejse til Argentina eller andre eksotiske steder for at opleve det. Det er gymnasiets opgave at udvide elevernes horisont og rykke deres vante forestillinger. Det hjælper dette projekt med til”, siger Jan Vistisen. Herlev Gymnasium & HF har tidligere arrangeret flere gymnasieture til grænselandet med primært fokus på historie, herunder besøg på Dybbøl.

”Dette projekt udgør en meget betydelig faglig udvidelse af turen til grænselandet”, siger han.