Hærafdelingen Slesvigske Fodregiment, der blev oprettet i 1778, er genopstået på Haderslev Kaserne. På billedet ses en soldat i regimentets uniform, som den så ud i midten af 1800-tallet.

Foto: Ukendt kunstner, fra bogen "Slesvigske Fodregiment - i krig og fred" af Niels Friis fra 1953

Slesvigske Fodregiment marcherer igen

Det historiske Slesvigske Fodregiment, der igen har base på Haderslev Kaserne, udgør en del af den sønderjyske selvforståelse, forklarer arkiv- og museumschef Bent Vedsted Rønne, Historie Haderslev

Fredag den 8. februar 2019 var Dronning Margrethe til stede på Haderslev Kaserne for at genoplive en sønderjysk stolthed. Hærafdelingen Slesvigske Fodregiment, der blev oprettet i 1778 og nedlagt i 2000, fik genoverrakt sin fane. Dermed blev et nyt kapitel indledt for regimentet, der gennem sin omtumlede historie altid har haft stor tilknytning til Sønderjylland og det dansk-tyske grænseland. Det forklarer Bent Vedsted Rønne, der er arkiv- og museumschef for Historie Haderslev, som varetager tre museer og et historisk arkiv i Haderslev Kommune.

“Slesvigske Fodregiment og Sønderjylland deler en fælles historie, som har budt på mange omvæltninger og konflikter. Man har været hinandens nødvendighed og oplevet både sejre og nederlag i blandt andet Napoleonskrigene, ved Slesvigs deling og ved besættelsen 9. april 1940”, siger Bent Vedsted Rønne og tilføjer, at den årlige markering af Danmarks befrielse 4. maj 1945 også har været med til at knytte regimentet til Haderslev og omegn.

“Siden 1947 og frem til nedlukningen i 2000 har regimentet deltaget i lysfesten den 4. maj i Haderslev. På den måde er det blevet markeret, blandt andet med fakkeloptog gennem byens gader, at man deler minderne fra Anden Verdenskrig”, siger han.

Regimentet har dog ikke altid haft hjemme i Haderslev. Ved oprettelsen i 1778 var det, som navnet indikerer, i hertugdømmet Slesvig, der dengang var en del af den danske helstat, at regimentet havde til huse. Først i 1932, efter flere flytninger til bl.a. København, kom regimentet til Haderslev Kaserne. I 1948 fik regimentet så det navn, det også bærer i dag.

“Vi befinder os i et grænseland. Historien er mere nærværende, og der er stor bevidsthed om de mange krige, der er foregået her, og hvilke aftryk de har sat. Men Slesvig-navnet er også bibeholdt for at vise, at forholdet mellem Danmark og Tyskland er nået til et helt andet, positivt punkt i dag”, siger Bent Vedsted Rønne.

Det genopstandne Slesvigske Fodregiment skal fremover fungere som en let infanteribataljon – en kampenhed, der skal kunne sættes ind med kort varsel i alle typer terræn.