PostNord har i anledning af 100-året for Genforeningen udgivet et miniark med to frimærker. Det ene viser mødet ved Folkehjem i Aabenraa i 1918, hvor de fremmødte hørte H.P. Hanssen fortælle, at en folkeafstemning var på vej. Det andet forestiller Christian 10., der rider over den gamle grænse ved Frederikshøj den 10. juli 1920.

Foto: PostNord

Frimærker markerer Genforeningen

PostNord har udgivet et miniark med to frimærker, der markerer 100-året for Genforeningen. Det glæder formanden for Dansk Filatelist Forbund, Niels Kristian Hansen

Selv om det efterhånden er de færreste, der sender breve, og der bliver længere mellem posthusene, findes der stadig frimærker. I anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark har PostNord udgivet et miniark med to frimærker med to historiske fotografier. Det ene viser mødet ved Folkehjem i Aabenraa i 1918, hvor de fremmødte hørte H.P. Hanssen fortælle, at en folkeafstemning var på vej. Det andet forestiller Christian 10., der rider over den gamle grænse ved Frederikshøj den 10. juli 1920.   

Niels Kristian Hansen, formand for Dansk Filatelist Forbund, glæder sig over genforeningsfrimærkerne.  

“Jeg synes, det er et meget fint ark. Det er ikke for bombastisk eller nationalistisk, og det er en pæn afspejling af den gode udvikling i grænseområdet. Hvis jeg havde været fra det tyske mindretal, ville jeg også med glæde gøre brug af frimærkerne”, siger Niels Kristian Hansen, der qua sin fars sønderjyske rødder i en dansksindet familie har haft grænselandets historie tæt inde på livet. 

Niels Kristian Hansen vurderer, at de nye frimærker har stort potentiale til at blive et samlerobjekt. Det skyldes både Genforeningens historiske betydning og det faktum, at PostNord trykker et begrænset antal frimærker som følge af den digitale udvikling. 

“Når der ikke findes så mange frimærker, bliver de naturligvis mere eftertragtede. Det gør, at man som samler skal rykke hurtigt”, siger han.  

Frimærkerne kan dog også bruges, hvis man ønsker at sende et brev med posten. Frimærkerne udgør til sammen en værdi på 60 kr., hvilket eksempelvis svarer til det beløb, som det koster at sende et brev til Tyskland, hvis brevet vel at mærke vejer under 250 gram. 

Miniarket er illustreret med et billede af Vadehavets kystlinje og et vers af digteren Kai Hoffmann, der levede fra 1874 til 1949: “Sværdtid / er endt / Det er / Plovtid paany / Vennetid / Frændetid / Grotid og Gry”. Digtet, der er fra digtsamlingen ’Sværdtid er endt’ fra 1920, optræder bl.a. også på genforeningsstenen i Skibelund Krat i Sønderjylland.