Susanne Christiansen, 45 år, er klasselærer for 2.B og underviser dem i tysk, dansk og engelsk. Hun har undervist på Dybbøl-Skolen siden 2005.

Foto: Grænseforeningen

Tysklærer Susanne Christiansen: "Tysk skal leges ind i børnene"

Tysk i krise

At have tysk på skoleskemaet allerede i de yngste klasser giver eleverne en bedre indgang til faget, mener Susanne Christiansen, der er tysklærer på Dybbøl-Skolen i Sønderborg.

Tysklærer Susanne Christiansen: Hvad giver det eleverne at have tysk allerede i de yngste klasser? 

 “Når eleverne har tysk allerede fra 0. klasse, betyder det, at vi kan få det legende element ind i undervisningen. Det gør, at vi kan formidle mange af de basale dele af undervisningen på en sjov måde, for eksempel gennem sang og dans. Vi gør meget ud af at rose eleverne, når de forsøger sig på tysk. Nogle kommer indimellem til at sige noget på engelsk, men det roser vi også kun, så de fortsætter med at prøve sig frem. Mange har opfattelsen af, at tysk kun er tung grammatik og kasserollebøjninger, og det gør, at mange bliver bange for at sige noget forkert. Men med tysk i de yngste klasser bliver der mere plads til leg, og det skaber en tryghed, så man som elev kan sætte sig selv mere fri.” 

Bør det være obligatorisk for alle at have tysk allerede i de yngste klasser?  

“Ja, det mener jeg. Det giver en anden legende tilgang til sproget og gør det til en positiv oplevelse allerede i en tidlig alder. Jeg taler stort set kun tysk til eleverne, og de forstår mere, end de kan sige. Jeg tror på, at de bliver bedre af at høre så meget tysk som muligt.”

Hvad tænker du om tyskfagets fremtid? 

“Tyskfaget er under pres. Eleverne møder bare ikke tysk mere i deres hverdag. Selvom der er kort vej til grænsen herfra, så er tysk klart et fremmedsprog for eleverne her, det skal man ikke tage fejl af. Jeg kan mærke, at de tør mere på engelsk, og jeg tror, at YouTube og det øvrige engelsk, de møder i dagligdagen, har stor betydning. Vi skal derfor fokusere på at få det positive frem i tyskfaget og inspirere eleverne og vise dem, at det tyske sprog er en glæde og kan åbne en masse døre. Og hvis vi kan gøre det allerede fra 0. klasse, tror jeg på, at vi kan få vendt den negative udvikling”.