Ny undersøgelse viser, at kun hver anden dansker bakker op om tysk i folkeskolen.

Foto: Grænseforeningen

Ny undersøgelse: Kun hver anden dansker bakker op om tysk i skolen

Tysk i krise

”Det er nogle ærgerlige tal”, siger uddannelsesordfører Bjørn Brandenborg (S) som kommentar til, at kun halvdelen af danskerne bakker op om tysk i folkeskolen ifølge ny undersøgelse, som YouGov har lavet for magasinet Grænsen.

Skal danske børn lære tysk i folkeskolen? 

Det spørgsmål har været livligt debatteret i medierne, efter en folkeskolelærer i foråret opfordrede til at fjerne tysk fra skoleskemaet med den begrundelse, at tysk var et levn fra fortiden. 

Nu viser en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for magasinet Grænsen, at det kun er knapt halvdelen af den danske befolkning, der bakker op om, at børn i Danmark lærer tysk i folkeskolen. 

På spørgsmålet “I hvilken grad synes du, at det er vigtigt, at børn i Danmark lærer tysk i folkeskolen (5.-9. klasse)” svarer 47 procent, at det i høj grad eller i meget høj grad er vigtigt, mens hver femte dansker mener det slet ikke eller i mindre grad er vigtigt. 

Uddannelsesordfører Bjørn Brandenborg (S) siger i en kommentar til undersøgelsen: 

“Jeg synes, det er nogle ærgerlige tal, som undersøgelsen viser. For tysk er det mest talte sprog i Europa, vi har et tysk mindretal i Danmark, og Tyskland er en af vores vigtigste handelspartnere. I mine øjne er der altså ingen tvivl. Tyskkundskaber er vigtige.” 

Illustration: Grænseforeningen

Illustration: Grænseforeningen

I undersøgelsen bliver danskerne også spurgt, om deres syn på det tyske sprog er påvirket negativt af, at Danmark og Tyskland tidligere i historien har været i konflikt, herunder i krigen i 1864, Første og Anden Verdenskrig.  

Hertil svarer 8 ud af 10 danskere “slet ikke” eller “i mindre grad”, mens kun 5 ud af 100 danskere svarer, at deres syn “i høj grad” eller ”i meget høj grad” er præget af krigene med Tyskland.   

Moritz Schramm, der er lektor i tyske studier ved Syddansk Universitet, er født i Tyskland, men har boet i Danmark siden 1995. Han mener, at undersøgelsen tegner et retvisende billede af danskernes opfattelse af Tyskland og det tyske. 

“Da jeg kom til Danmark for 30 år siden, blev jeg af og til mødt med Hitler-vittigheder, men sådan er det ikke længere. Jeg tror, at danskernes holdning til det tyske sprog og Tyskland bedst kan kendetegnes som neutralt. Tidligere var tyskerne de dumme og autoritetstro på grund af Anden Verdenskrig, mens danskerne var de søde og liberale. Det modsætningsforhold er blegnet, og yngre generationer er mere præget af, at de er vokset op med engelsk overalt. I dag tror jeg mere, danskerne definerer sig i modsætning til indvandring og islam”, siger Moritz Schramm.