Ellen Trane Nørby (V), 36 år, er tidligere undervisnings- og sundhedsminister. I dag, per oktober 2019, er hun medlem af Folketinget for Venstre.

”Min tysklærer gjorde tyskfaget logisk”

Det tyske sprog i Danmark

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby fortæller, hvordan hun lærte tysk.

Jeg var så heldig og privilegeret, at jeg i folkeskolen havde en fantastisk tysklærer. Jeg havde som mange andre hørt, hvordan det tyske sprog kunne være udfordrende. Men min tysklærer formåede at gøre det utrolig logisk, så man kunne remserne og huske de forskellige grammatiske regler."

"Han brugte også altid undervisningsmateriale, der var aktuelt og samfundsrelevant. Det var moderne tyske magasiner, tv og musik. Så vi sad og analyserede og sang med på Neunundneunzig Luftballons med det tyske band Nena eller talte om murens fald."

"Jeg må dog indrømme, at jeg havde svært ved at forstå logikken med han-, hun- og intetkøn på tysk. Og skal jeg være ærlig, så tror jeg stadigvæk ikke, at jeg har forstået, hvorfor det eksempelvis hedder ”der Arm” og ikke ”das Arm”."

"Da jeg i gymnasiet skulle vælge sprog, hørte jeg fra andre fra samme folkeskole, der gik et par år over mig, at tysk var 'kedeligt' frem til midten af 2.g., fordi vores tysklærers niveau var så højt, at det blev til en lang gentagelse i 1.g. Så derfor valgte jeg faktisk at tage fransk i gymnasiet. Og det har jo resulteret i, at mit tyske ikke er lige så godt, som jeg kunne tænke mig. Hvilket er ærgerligt, for tysk er et sprog, som der er så mange muligheder i. Jeg har dog efterfølgende taget tyskkurser for at løfte mit tysk."

"Når jeg mødes med politikerkollegaer fra Tyskland, skal jeg altid først lige vænne mig til, at det tyske sprog og kulturen i det hele taget er mere formel. Det er interessant, at der er disse forskelle, selv om Tyskland er så tæt på Danmark."

"Jeg ville ønske, at mine egne tyskkundskaber var bedre, da der er mange gange jeg arbejdsmæssigt, men også privat er på besøg i grænselandet. Det sker også, at, jeg tager på ture til Flensborg, Hamborg og andre steder i grænselandet med familien. Det er ikke langt, da vi bor i Sønderborg."

"Der opstår ofte situationer, hvor der er noget, jeg gerne vil sige, men simpelthen ikke kan få formuleret, og det kan godt irritere mig."

"Jeg håber, at unge i dag vil se mulighederne i have gode tyske sprogkundskaber. Ikke bare i Tyskland, men også herhjemme er der masser af muligheder både erhvervsmæssigt og kulturelt, hvis man er god til tysk."