”Grænseløse oplevelser – dansk-tysk æblesejlads på Flensborg Fjord” støttes af KursKultur, der er et EU-støttet paraplyprojekt for Region Sønderjylland-Schleswig samt af det danske kulturministerium og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein. Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Foto: Søren Gülck

Når der kommer en båd med æbler

Æblesejlads er en gammel skik, fortæller kulturhistoriker Inge Adriansen om oktober-festlighederne i Flensborg, Lyksborg, Gråsten og Kollund

Når der kommer en båd med bananer, så har vi glemt alle sorger og savn”, sang danskerne efter Anden Verdenskrig. Bananer kan passende skiftes ud med æbler, når den traditionelle sejlads med æbler på Flensborg Fjord finder sted igen i år.

Der er tale om et grænseoverskridende samarbejde, når de gamle skibe stævner ud fra Flensborg og sejler til både Lyksborg, Kollund og Gråsten, hvor skibene bliver ladet med æbler. Det sker 13. til 16. oktober, og der vil være festlige æble-arrangementer for hele familien i alle fire byer. For første gang har byerne lavet fælles markedsføring med Tourismus Agentur Flensburger Förde som tovholder. Der kører i år shuttle-busser mellem byerne, så hvis man ønsker det, kan man komme til æblefest flere steder og i Gråsten kan man blandt andet deltage i konkurrence om, hvem der kan lave den bedste æblekage.

Æbler til Rusland

Inge Adriansen, der er kulturhistoriker og tidligere museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, hæfter sig ved, at æblesejladsen er en gammel skik, som man i de senere år har taget op igen for på den måde at synliggøre det gode samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse, som Flensborg fjord udgør en del af.

”Vi har beskrivelser tilbage til sidste halvdel af 1800-tallet, hvor man sejlede æbler af sted fra Als og Sundeved til de tyske byer ved Østersøen. Tilbage i 1600- og 1700-tallet var der æblesejlads så langt som til Rusland. I dag er æblesejladsen også en glimrende synliggørelse af et rigtig godt produkt, nemlig æblet”, siger Inge Adriansen, der netop har forfattet en tekst om gråstenæblet, der i 2005 blev kåret til Danmarks nationalæble.

Imidlertid er gråstenæblet oprindeligt ikke spor dansk, forklarer Inge Adriansen og fortæller historien bag æblet:

Fra Alperne til Sønderborg

Da den slesvig-holstenske adelsmand Carl Ahlefeldt, der levede fra 1670 til 1722 og var ejer af Gråsten Slot, på et tidspunkt opholdt sig på et kloster i Savoyen i Alperne, smagte han det sødmefulde æble. Han blev så begejstret, så han sendte podekviste hjem til Gråsten Slot. Æbletræet, som dengang blev kaldt Grevens Æble, kom til at stå i slotshaven. Da en gartner fra slottet, Hans Peter Vothmann, senere slog sig ned i Sønderborg for at åbne den første planteskole i Det danske Rige, tog han podekviste med sig. Først da æblet kom til Sønderborg, kom det til at hedde gråstenæblet.

”Mange tror, at gråstenæblet er et særligt dansk, eller rettere sønderjysk, æble, men det kommer altså oprindeligt fra Alperne. Det er et meget godt eksempel på, at danskerne og slesvigerne hele tiden har været i udveksling med omverdenen”, siger Inge Adriansen.