Detlev Kraack: Begegnungen. Schleswig-holsteinische Geschichte in Lebensbildern. Kiel/ Hamburg: Wachholtz Verlag 2016, 289 sider.

Foto: Udklip af bogforside

Mødet med et mangfoldigt Slesvig-Holsten

ANMELDELSE: I sin bog "Begegnungen. Schleswig-holsteinische Geschichte in Lebensbildern" samler historikeren Detlev Kraack fremtrædende portrætter af personer, der har gjort sig bemærket i den mere end 1.200 år lange historie af det område, der i dag er kendt som Slesvig-Holsten. Et interessant, men også noget ensartet og drævende projekt

Detlev Kraacks bog Begegnungen. Schleswigholsteinische Geschichte in Lebensbildern sigter efter at “åbne nye perspektiver og give et nyt indblik i historien.” I stedet for at fortælle områdets omskiftelige politiske historie eller at opsummere skelsættende begivenheder, vælger Kraack at samle omkring 130 portrætter af historiske personligheder, der på den ene eller anden vis har præget det område, som i dag er kendt som Slesvig-Holsten.

Og som udgangspunkt er det et ikke kun sympatisk, men også meget interessant og inspirerende projekt: Kraacks portrætter går tilbage til 800-tallet og følger historien helt op til i dag. Enkelte personer er både født og døde i området, nogle er flyttet til, andre er rejst derfra i løbet af deres liv. Det eneste kriterium, som Kraack har anvendt – ud over den nødvendige tilknytning til området – består i, at han ikke har taget nulevende personer med: Bogen starter således med biskop Ansgar og Harald Blåtand og slutter med Günter Grass, Gerhard Stoltenberg og Uwe Barschel.

Det mest fascinerende ved projektet er, at det er lykkedes Kraack ved hjælp af portrætterne at tegne et billede af områdets iboende mangfoldighed. Når man læser portrætterne igennem, falder man over tyske, slaviske, franske, danske indflydelser, og det bliver tydeligt, hvordan et område som det nuværende Slesvig-Holsten aldrig har været ensartet eller homogent. Med sin placering mellem havene har området tiltrukket folk fra nær og fjern, er indgået i handel og samarbejde med omverdenen og har selv præget andre dele af verden.

Og Kraack skal også roses for, at han i sit udvalg af portrætterne ikke har forsøgt at skjule mørke perioder eller begivenheder: Både kolonitiden og slavehandelen, som jo var en væsentlig årsag til områdets velstand i en periode, samt nationalsocialismen stikker alle deres ansigter op blandt portrætterne og ikke kun med henvisninger til heltene. De mere dystre sider af landets historie fremvises – med rette.

Alligevel kan bogen kun delvist overbevise. Enkelte portrætter – som eksempelvis dem af bønderne Gottschalk og Peter Hansen Haistrup, eller den revolutionære Lothar Popp – skiller sig positivt ud, fordi de åbner for andre blikke på historien. Men de fleste portrætter omhandler alligevel konger, politikere, præster og kulturpersonligheder. Og selv om nogle af dem er rigtig fine, bliver læsningen dog tynget af, at de mange portrætter følger præcis den samme opbygning, og – ikke mindst på grund af den begrænsede plads, der står til rådighed for hvert portræt – ofte er ret intetsigende sammenfatninger af fødsel, gerninger og død, uden at man kommer i dybden med den pågældende person. Færre portrætter, flere variationer og mere baggrundsviden kunne måske havde været vejen frem.

Det er i denne forbindelse også lidt overraskende, at Kraack på den ene side forsøger at inkludere “almindelige” mennesker fra middelalderen for at give et indblik i de historiske begivenheder og på den anden side længere fremme i historien, hvor der foreligger langt mere materiale om livet på egnene, alligevel vælger kun at holde sig til de meget traditionelle portrætter af kendte personligheder. Og selvom kvinderne dukker op i bogen – den første allerede på side 43! – kunne man godt have ønsket, at det meget mandsdominerende blik på historien var blevet mere udfordret. 13 portrætter af kvinder ud af omkring 130 portrætter i alt er vel ikke repræsentativt. Mørklødede menneskers tilstedeværelse i området i perioden er heller ikke på nogen måde belyst.

Som bogen foreligger, virker den fin som en slags billede- eller opslagsbog, man kan bladre rundt i for at fornemme områdets omskiftelige og mangfoldige historie. Jo længere man har den i hånden, desto mere udmattes man dog af de mange ensartede og traditionelle portrætter af hovedsageligt hvide mænd, som på trods af gode intentioner aldrig formår at dykke ned under overfladen. En inspirerende bog, der viser Slesvig-Holstens historiske mangfoldighed, dog uden at udfordre de traditionelle perspektiver, der ellers ligger lige for.

Detlev Kraack: Begegnungen. Schleswig-holsteinische Geschichte in Lebensbildern. Kiel/ Hamburg: Wachholtz Verlag 2016, 289 sider.