"Den senere tids debat om, hvordan det danske mindretal skal organiseres og ledes, vidner om, at foreningerne i det danske mindretal i Sydslesvig er havnet på et vildspor", skriver Jens Andresen, formand for Grænseforeningen, i sin leder.

Kongeligt porcelæn og böhmisk krystal står side om side

Når Mette Bock i forbindelse med den danske regerings Tysklandsstrategi har understreget kulturens betydning, er det netop ud fra tanken, at egne værdier bliver tydeligere i mødet med andres samtidig med, at andres kultur også vinder respekt ved mødet, skriver Jens Andresen, formand for Grænseforeningen, i sin leder.

Det er vigtigt at møde hinandens kultur”, har kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) udtalt, og det er også hovedindholdet i interviewet med den tyske ambassadør i Danmark, Andreas Meitzner, i denne udgave af magasinet Grænsen. Ambassadøren praktiserer det på mange måder under sit ophold i København. Allerbedst er den stille måde, hvorpå det beskrives, at der står kongeligt porcelæn og böhmisk krystal på bordet i hans kontor.

Kulturelle værdier bliver mere tydelige af at stå præsenteret over for andre kulturers værdier, og ingen af værdierne mister noget ved denne konfrontation. Forskelligheden bliver os bare mere bevidst.

Som eksempel herpå kan nævnes, at Hans Wegeners og Finn Juhls møbelkunst bestemt ikke bliver mindre interessant af at blive præsenteret sammen med egyptiske møbler, sådan som det sker på en udstilling på Kunstmuseet i Tønder, der varer frem til 1. september 2019.

Kultur er i grænselandet ikke kun kunst og sprog, men også adfærd. Umiddelbart falder tankerne på det grænseoverskridende samarbejde. Ved at deltage i møder og diskussioner samt ved institutionsbesøg får man et indgående kendskab til såvel personer som deres måde at håndtere problemstillinger på. Det medfører ikke, at man bliver mindre glad for sit eget, men at man vinder respekt for andres måde at gøre tingene på.

Ambassadør Andreas Meitzner gør meget ud af at understrege det gode naboskab, der på alle måder præger samarbejdet mellem Danmark og Tyskland i disse år. Det kan ikke gøres ofte nok.

Vi skal dog gøre det i erkendelse af, at det tog næsten 100 år at komme så vidt. En sådan udvikling fra fjendskab til venskab tager tid, og der er god grund til også at respektere de mennesker, der levede i en tid, hvor naboforholdet endnu var præget af stor skepsis og forbehold især fra dansk side. Men det er et overstået kapitel, der gør, at det bliver endnu mere vigtigt at fremhæve det nuværende gode naboskab.

Når Mette Bock i forbindelse med den danske regerings Tysklandsstrategi har understreget kulturens betydning, er det netop ud fra tanken, at egne værdier bliver tydeligere i mødet med andres samtidig med, at andres kultur også vinder respekt ved mødet.

Magasinet Grænsens læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Jens Andresen er formand i Grænseforeningen