Tilbage til nyhedsliste

EU-Domstolen underkender østrigsk grænsekontrol

29. april 2022

EU-Domstolen har tirsdag vurderet, at Østrigs grænsekontrol er i strid med Schengenreglerne. Det kan give problemer for den danske grænsekontrol.

Danmark har haft grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden 4. januar 2016.

Danmark har haft grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse siden 4. januar 2016.

Foto: News Oresund/flickr.com

Danmark har siden 4. januar 2016 haft midlertidig grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse, men nu har en ny afgørelse ved EU-Domstolen sat spørgsmålstegn ved fremtiden for grænsekontrollen. Det skriver Jyllands-Posten.

Afgørelsen fra EU-Domstolen, der udkom tirsdag, underkender Østrigs grænsekontrol, der blev indført i september 2015 med migrationskrise som begrundelse. Siden da er grænsekontrollen blevet forlænget med seks måneders varighed ad flere omgange.

I afgørelsen henviser EU-Domstolen til Schengenreglerne, der giver EU-medlemsstater tilladelse til at indføre midlertidig grænsekontrol, hvis der foreligger en alvorlig trussel mod et lands offentlige orden eller indre sikkerhed. En sådan forordning må dog ikke overstige en samlet varighed på seks måneder, og hvis grænsekontrollen skal fortsætte, skal den være begrundet med en ny, alvorlig trussel.

Ifølge EU-Domstolen havde Østrig ikke godtgjort forekomsten af en ny, alvorlig trussel, hvilket gjorde grænsekontrollen uforenelig med de gældende Schengenregler, der sikrer en fri bevægelighed inden for EU-medlemslande.

Den nye afgørelse har nu sendt den danske regering i tænkeboks, der senest har forlænget den midlertidige grænsekontrol frem til 12. maj med en begrundelse om en trussel fra militante islamister og organiserede kriminelle mod Danmark.

”Nu skal vi nærlæse dommens konklusioner sammen med Justitsministeriet for at vurdere, om dommen får betydning for Danmarks muligheder for fremover at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser”, skriver udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) i en mail til Jyllands-Posten.

Sagen er endt hos EU-Domstolen, efter at en EU-borger i 2019 klagede til en regional østrigsk domstol over den østrigske grænsekontrol med begrundelsen, at kontrollen var i strid med Schengenreglerne. Den regionale østrigske domstol bad i den forbindelse EU-Domstolen om at tage stilling til, hvordan man i den givne sag skulle fortolke EU-retten. Efter tirsdagens afgørelse er det nu op til den regionale østrigske domstol at afgive den endelige dom i sagen, der også involverer en bøde på 36 euro, som den føromtalte EU-borger modtog, da han nægtede at vise pas ved en grænseovergang mellem Østrig og Slovenien i august 2019.

Du kan læse hele afgørelsen fra EU-Domstolen her.

  • Info: EU-Domstolen

    EU-Domstolen blev oprettet i 1952 og har sit hovedsæde i Luxembourg. EU-Domstolen koncentrerer sig om, hvordan EU-medlemslande skal fortolke EU-retten, herunder EU’s traktater og EU-lovgivning. EU-Domstolen består af en dommer fra hvert medlemsland og 11 generaladvokater.