Gå til leksikonoversigt

Andersen, H.C., 1805-1875, digter

Personer

H.C. Andersens gennembrud som digter skyldtes i høj grad hans popularitet i de tyske lande, hvor han tidligere end i Danmark blev anerkendt som digter.

H.C. Andersen fik i midten af 1800-tallet den nationale konflikt meget tæt ind på livet. Han var en velkommen gæst i det tyske aristokrati, bl.a. hos augustenborgerne på Als, samtidig med at han følte sig som dansk. I flere digte forsøger han at skrive sig ud af det ulykkelige skisma, bl.a. i fædrelandssangen "I Danmark er jeg født", som mange mener burde være den danske nationalsang, fordi sangen ikke anslår nationalistiske toner, men bevarer balancen mellem dansk og tysk.

H.C. Andersen besøgte adskillige gange Sønderjylland. Han var således gæst hos det danske kongehus på Før ligesom han deltog i festlighederne i forbindelse med afsløringen af Istedløven på Flensborg Kirkegård den 25. juli 1862.

Flere af hans berømte eventyr er skrevet under ophold i Sønderjylland, bl.a. "Den lille pige med svovlstikkerne", der blev skrevet på Gråsten Slot den 18. november 1845. I Gråsten by findes en skulptur af pigen med svovlstikkerne. H.C. Andersen skriver senere i sin dagbog:

"Jeg kom saaledes til det smukt beliggende Jagtslot, Graasten, og blev som tidligere naadigst og hjerteligt modtaget. Intet mærkede jeg, der kunde saare danske Sind og Hjerter. I Familielivet taltes kun dansk. Jeg blev her hele 14 Dage. Egnen ved Flensborg Fjord er unægtelig det mest maleriske i det Slesvigske. Her er store Skove, bjergagtige Højder og altid Afveksling. Selve Efteraarets svævende Taage gør Landskabet noget mere malerisk, noget fremmed for øboen, der kun i mindre Maalestok ser en saadan Natur. "Den lille Pige med Svovlstikkerne" skrev jeg her og med Indbydelsen til ofte at komme tilbage til Graasten og Augustenborg, forlod jeg et Sted, hvor jeg havde nydt lykkelige Dage. En tung og blodig Tid skulde gaa op herover. Jeg har ikke haft Hjerte til at se disse Egne igen. De sidste Toner, der klang for mig derfra var: "Tot ist tot," Prinsesserne af Augustenborg spillede den i ungdommelig Munterhed. Erindringen om hin Tid og dens Efterklang er et smerteligt tot - tot."

H.C. Andersen døde den 4. august 1875 og ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

Litteratur: Grænseforeningens årbog 2005. Johan de Mylius: H.C. Andersen og hertugdømmerne.