Gå til leksikonoversigt

Gottorp Slot

Steder

Slot i Sydslesvig oprindelig bygget på en ø i Slien lidt vest for Slesvig centrum.

Slottet var oprindelig biskoppens borg men fra 1268 overgik det til den slesvigske hertug. Christian 1. overtog slottet i 1459. Frederik 1. udbyggede yderligere slottet omkring 1530 og boede her både som hertug og som konge. Sønnen Christian 3. voksede op på slottet og blev her introduceret til Luthers reformation. De gottorpske hertuger boede på slottet i perioden 1544-1713 og gjorde slottet til et kulturcentrum med enestående bibliotek og kunstkammer. Ved inkorporationen af Slesvig i 1721 mistede residensslottet sin funktion. Dele af inventaret, biblioteket og kunstkammeret blev i løbet af 1700-tallet flyttet til København. I 1700-tallet var slottet sæde for kongens statholdere, blandt dem landgreve Karl af Hessen, hvis datter Marie blev viet til Frederik 6. i slotskirken i 1790.

Slottets tre-etagers sydfløj med centraltårn har barokfacade efter en restaurerering omkring år 1700.

Slottet var dansk kaserne i perioden 1852-1864 og derefter tysk garnison. Efter Anden Verdenskrig anvendtes slottet til husning af flygtninge og fra 1947 til arkivformål og hovedsæde for de slesvig-holstenske landsmuseer. De historiske samlinger, herunder en permanent Jugendstil udstilling er koncentreret i den smukke hovedbygning, og en overdådig malerisamling befinder sig i avlsbygningerne. Slottet rummer i dag de mest indholdsrige samlinger af kunst og kultur nord for Hamborg. I den genskabte barokhave, Neuwerk, indviet 2007, ligger et hus med en rekonstruktion af en kæmpeglobus fra 1650’erne. 

I den gamle ridebygning umiddelbart vest for hovedbygningen udstilles Nydam-båden.

Litteratur:

H.K.L. Schultze: Schloss Gottorf. Zur Baugeschichte der herzöglichen Residenz in Schleswig, i: Gottorf im Glanz des Barock, bind 1, 1997.