Gå til leksikonoversigt

Kartografi

Begreber

I 1500-tallet blev Hertugdømmerne kortlagt, først og fremmest af Marcus Jordanus fra Krempe. I 1559 lod han det første specialkort over Hertugdømmerne trykke i Hamborg, og i 1585 leverede han kort over Danmark og Hertugdømmerne til Braun og Hogenbergs store værk Theatrum urbium. Begge kort blev snart efter overtaget i Ortelius’ og Mercators atlasser, og i lang tid var de bestemmende for områdets kortlægning. De blev afløst af Johannes Mejers kort over de to hertugdømmer og de enkelte amter, opmålt 1648-1652 og offentliggjort i 1652 sammen med Caspar Danckwerths landsbeskrivelse i 1652. Mejers kort var af fremragende kvalitet og var gennem 150 år forlæg for alle kort over regionen.

I forbindelse med landbrugets udskiftning opstod der i 1700-tallet mange matrikelkort, i Slesvig f.eks. fra 1714-18 i Tyrstrup Herred. Det var håndtegnede kort, ligesom det detaljerede Karte des Herzogthums Schleswig, som Heinrich du Plat i 1804/05 lod fremstille i militært øjemed. De håndtegnede udskiftningskort, der dannede basis for udskiftningen, er ikke bevaret for alle ejerlav. I Kongeriget blev der 1806-22 gennemført en opmåling, der dannede basis for matrikelkort i 1:4000 (de såkaldte Original-1 Kort). Denne opmåling blev ikke foretaget i Hertugdømmerne.

Efter Videnskabernes Selskab i 1757 var begyndt en systematisk kortlægning af det danske monarki, blev Slesvig i 1775-1812 opmålt med den nye geodætiske metode triangulation. Mellem 1780-1836 blev der trykt seks kort i formindsket målestok. Blandt specialkort kan nævnes Theodor Gliemanns over de slesvigske amter og deres sogne, som blev trykt i 1825-29, og kortene over de slesvigske sproggrænser, som blev udført fra 1840’erne som led i den nationale strid.

Efter at Hertugdømmerne i 1867 var blevet en preussisk provins, blev de kortlagt i forbindelse med den preussiske Landesaufnahme. Et resultat heraf var udgivelsen i 1881 af topografiske kort i forholdet 1:25.000. Disse målebordsblade var indtil 1920 de officielle kort over Nordslesvig. Desuden blev den første regulære opmåling af Slesvigs matrikler gennemført. Straks efter Genforeningen blev der gennemført en dansk opmåling af Nordslesvig, og nye kort udkom ganske kort tid efter 1920.

Af Dieter Lohmeier i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Reimer Witt: Die Anfänge der Kartographie und Topographie Schleswig-Holsteins 1475-1652, Heide 1982.

Oswald Dreyer-Eimbke: Geschichte der Kartographie am Beispiel von Hamburg und Schleswig-Holstein, Oldenburg 2007.

Peter Korsgaard: Kort som kilde. 2006. Hans-Jürgen Kahlfuss: Landesaufnahme und Flurvermessung in den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg vor 1864, Neumünster 1969. 

Johannes Mejers kort over den nordlige del af hertugdømmet Slesvig, opmålt 1642-48 og trykt 1652.

Johannes Mejers kort over den nordlige del af hertugdømmet Slesvig, opmålt 1642-48 og trykt 1652.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.