Gå til leksikonoversigt

Kjems, Niels, 1888-1975, vandrelærer

Personer

Niels Kjems blev født lige syd for Kongeåen på gården Kjemsgård i Sdr. Hygum, hvor han allerede som barn oplevede den nationale spændinger. Han var elev på Skibelund Efterskole og senere Askov Sløjdskole, Askov og Vallekilde højskole, afbrudt af to års tysk militærtjeneste. I tiden op til Første Verdenskrig opholdt Niels Kjems sig i København, hvor han uddannede sig i gymnastik og gik på Statens lærerhøjskole. Her kom han i forbindelse med Niels Bukh, som han fulgte til gymnastikopvisninger i Paris og Stockholm. Han blev i 1912 udtaget til at konkurrere i gymnastik ved Olympiaden i Stockholm og repræsenterede her Danmark, selv om han var tysk statsborger. 

Under Første Verdenskrig gjorde han tjeneste på tysk side ved Vestfronten ligesom han også under 2. Verdenskrig gjorde krigstjeneste på tysk side.

Efter Første Verdenskrig blev Niels Kjems ansat som lærer på Skibelund Efterskole, og efter Genforeningen valgte han sammen med sin ægtefælle Anna Lorenzen fra Ballum at beholde sit tyske statsborgerskab for at kunne arbejde blandt dansksindede syd for den nye grænse. I 1922 flyttede ægteparret til Harreslev, hvor de købte en tysk kro og omdannede den til dansk forsamlingshus og påbegyndte et stort folkeligt arbejde som dansk vandrelærer i Mellemslesvig, fra Østersøen til Vesterhavet. Ofte til fods eller på cykel opsøgte han små danske kredse, undertiden enkelte familier i små kår, for at give undervisning i dansk.

Som tysk statsborger måtte Niels Kjems igen trække i uniform i november 1944, men han slap dog ved kun at deltage i krigsfangebev ogtning i nærheden af Flensborg.

Hans folkelige og kulturelle arbejde for danskheden  i Sydslesvig fra rodfæstet i den grundtvigske bevægelse og den lingske gymnastik, som han havde lært at kende på danske folkehøjskoler.

I 1927 var Niels Kjems blandt stifterne af Slesvigsk Kreditforening, i hvis ledelse han sad fra 1927 til 1975. Foreningens formål var at hjælpe unge danske landmænd med at erhverve eller forpagte landejendom. I 1945 rejste Niels Kjems over for J.Th. Arnfred og Hans Lund tanken om at oprette en dansk folkehøjskole i Sydslesvig - den senere Jaruplund Højskole.

Under den store udbygning af det danske skolevæsen i Sydslesvig efter 1945 var Kjems indgående lokalkendskab til stor nytte, ligesom mange af skolevæsenets lærere kom fra sydslesvigske hjem, Niels Kjems havde besøgt i mellemkrigsårene.