Gå til leksikonoversigt

Kliplev Kirke

Steder

Kliplev Kirke var i middelalderen et berømt valfartssted takket være det nu forsvundne Skt. Hjælper-krucifiks (Kristus stående påklædt foran korset), som hang i korets nordlige kapel. Det store antal besøgende pilgrimme har formentlig være baggrund for den meget betydelige udvidelse af kirken i 1400-tallet. Det oprindelige romanske kor erstattedes af en stor, lys og hvælvet korbygning, højere end skibet og i nord og syd tilføjedes våbenhus, to kapeller og et sakristi. Koret bærer en samtidig tagrytter.

Kirkens betydning som valfartskirke skabte grundlag for to årlige markeder, som senere udviklede sig til Danmarks største hestemarked. I dag fastholdes markedstraditionen ved det såkaldte Kliple Mærken, som afholdes i dagene omkring den første lørdag i juni.

Rokoko-altertavle af Peter Christian Hansen fra 1774. Prædikestolen er et billedskærerarbejde fra 1610, ligesom døbefonten fra 1613 skåret af Flensborg-mesteren Hinrich Ringerinck.

I krypten er en del medlemmer af den indflydelsesrige Ahlefeldt-slægt begravet. Slægten ejede i lang periode det nærliggende Søgård.

På kirkegården står en middelalderlig klokkestabel af sortbejdset egetømmer. Klokkestablen er Sønderjyllands største og i øvrigt den ældste træbygning i Danmark, opført omkring år 1300.